چرا مداد کامل است

۱۷۸

شبکه ۴
۷ آذر ماه ۱۳۹۸
۱۴:۴۸
چگونه هنرمندان به اقتصاد کمک می کنند
چگونه هنرمندان به اقتصاد کمک می کنند
۸۰
عکسهایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
عکسهایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
۵۱
نسل بعدی معماران و طراحان آفریقایی
نسل بعدی معماران و طراحان آفریقایی
۷۷
زندگی درخشان در دنیای زیر آب
زندگی درخشان در دنیای زیر آب
۱۰۹
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
۱۳۶
چه مشکلی در چیزی که میخوریم وجود دارد
چه مشکلی در چیزی که میخوریم وجود دارد
۱۲۷
چگونه الهام بخش یک کودک برای یک عمر کتاب خوان شدن ، بشویم .
چگونه الهام بخش یک کودک برای یک عمر کتاب خوان شدن ، بشویم .
۲۷۲
چرا باید کسی را بکار بگیریم که سابقه کاری ندارد
چرا باید کسی را بکار بگیریم که سابقه کاری ندارد
۲۶۰
برای از بین بردن زباله ها، به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
برای از بین بردن زباله ها، به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
۱۵۰
چگونه فناوری به نابینایان برای کاوش جهان کمک می کند
چگونه فناوری به نابینایان برای کاوش جهان کمک می کند
۱۲۷
ده را برای اینکه گفتگوی بهتری داشته باشیم
ده را برای اینکه گفتگوی بهتری داشته باشیم
۲۳۸
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
۱۸۶
ریاضی پشت پرده حرکت های بسکتبال
ریاضی پشت پرده حرکت های بسکتبال
۲۱۳
دزدان ، پرستاران و سایر طراحان
دزدان ، پرستاران و سایر طراحان
۲۸۳
چگونه با دوستان افسرده ارتباط برقرار کنید
چگونه با دوستان افسرده ارتباط برقرار کنید
۱۸۶
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد
۲۵۴
پتانسیل هیجان برای انرژی خورشیدی
پتانسیل هیجان برای انرژی خورشیدی
۲۷۸
چطور ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
چطور ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
۲۲۰
چگونه ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
چگونه ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
۱۳۳
تحرکات نامحسوس را ببینید و صداهای اندک را بشنوید
تحرکات نامحسوس را ببینید و صداهای اندک را بشنوید
۳۳۳
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
۱۸۲
زمانی که آنتی بوتیک ها به خوبی کار نمی کنند، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
زمانی که آنتی بوتیک ها به خوبی کار نمی کنند، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
۲۹۳
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است
۱۵۷