عملکردها و مشکلات در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

۴۵۵

شبکه خبر
۵ آذر ماه ۱۳۹۸
۲۲:۱۴
راهکارهای درمان وسواس کرونایی
راهکارهای درمان وسواس کرونایی
۳۳۵
جزئیات اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در دستگاه های اجرایی
جزئیات اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در دستگاه های اجرایی
۶۲۰
بررسی آخرین وضعیت کرونا در کشور
بررسی آخرین وضعیت کرونا در کشور
۴,۵۲۱
جزئیات تصمیمات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا
جزئیات تصمیمات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا
۸۵۵
راهکارهای جلوگیری از اختلافات خانوادگی در روزهای کرونایی
راهکارهای جلوگیری از اختلافات خانوادگی در روزهای کرونایی
۸۵۶
تحلیل عملکرد کشورهای مختلف در مقابله با کرونا
تحلیل عملکرد کشورهای مختلف در مقابله با کرونا
۱,۰۷۵
جزئیات تصمیمات جدید دولت برای مقابله با کرونا
جزئیات تصمیمات جدید دولت برای مقابله با کرونا
۱,۳۴۶
هشدار,سیزده به در یعنی اوج گیری طولانی کرونا
هشدار,سیزده به در یعنی اوج گیری طولانی کرونا
۵۴۳
تغذیه و سلامت روان در دوران کرونا
تغذیه و سلامت روان در دوران کرونا
۲,۵۸۴
واکاوی طرح فاصله گذاری اجتماعی
واکاوی طرح فاصله گذاری اجتماعی
۷۹۶
پاسخ به شایعات درباره ویروس کرونا
پاسخ به شایعات درباره ویروس کرونا
۱,۲۴۲
جزئیات طرح فاصله گذاری اجتماعی در مقابله با کرونا
جزئیات طرح فاصله گذاری اجتماعی در مقابله با کرونا
۸۶۸
در روزهای کرونایی چگونه در خانه بمانیم؟
در روزهای کرونایی چگونه در خانه بمانیم؟
۱,۰۳۲
راه های مدیریت مقابله با کرونا
راه های مدیریت مقابله با کرونا
۱,۳۶۷
پیگیری و مقابله با کرونا در سایر کشورهای جهان
پیگیری و مقابله با کرونا در سایر کشورهای جهان
۱,۰۹۴
عوامل تحقق جهش تولید
عوامل تحقق جهش تولید
۸۰۴
تاثیر سفر برشیوع بیشتر ویروس کرونا
تاثیر سفر برشیوع بیشتر ویروس کرونا
۱,۴۰۷
تعطیلات : راه های شیوع کرونا و گذران اوقات فراغت
تعطیلات : راه های شیوع کرونا و گذران اوقات فراغت
۶۸۵
اقدامات دولت برای مقابله با کرونا
اقدامات دولت برای مقابله با کرونا
۸۳۵
کرونا ، اقدامات دستگاه دیپلماسی برای دور زدن تحریم ها
کرونا ، اقدامات دستگاه دیپلماسی برای دور زدن تحریم ها
۸۰۲
جزئیات تصمیمات حمایتی دولت با توجه به شرایط ناشی از کرونا
جزئیات تصمیمات حمایتی دولت با توجه به شرایط ناشی از کرونا
۱,۰۳۳
بسته های حمایتی دولت از اقشار و کسب و کارهای آسیب پذیر کرونا
بسته های حمایتی دولت از اقشار و کسب و کارهای آسیب پذیر کرونا
۶۴۰
ارزیابی طرح بسیج ملی مقابله با کرونا
ارزیابی طرح بسیج ملی مقابله با کرونا
۵۱۶
باید ها و نباید های مقابله با ویروس کرونا
باید ها و نباید های مقابله با ویروس کرونا
۱,۳۶۹
چرا نباید در ایام شیوع کرونا سفر کرد
چرا نباید در ایام شیوع کرونا سفر کرد
۹۰۹
اقدامات و تسهیلات دستگاههای مختلف برای مقابله با کرونا
اقدامات و تسهیلات دستگاههای مختلف برای مقابله با کرونا
۹۵۰
مراجعات غیر ضروری به بیمارستان ها، یکی از دلایل شیوع کرونا
مراجعات غیر ضروری به بیمارستان ها، یکی از دلایل شیوع کرونا
۶۶۴
آخرین اقدامات برای مقابله با کرونا
آخرین اقدامات برای مقابله با کرونا
۹۰۹
ارزیابی اقدامات ایران در مقابله با کرونا و راه های همراه کردن مردم
ارزیابی اقدامات ایران در مقابله با کرونا و راه های همراه کردن مردم
۱,۰۹۲
کرونا از ابتدا تاکنون
کرونا از ابتدا تاکنون
۱,۳۳۱