اولین دوچرخه هیبریدی در ایران

۸۶۴

شبکه مستند
۲ بهمن ماه ۱۳۹۸
۱۶:۵۶
اولین پهپاد ساخت دانش‌آموزان ایرانی
اولین پهپاد ساخت دانش‌آموزان ایرانی
۶۶۶
ساخت اولین معلم هوشمند
ساخت اولین معلم هوشمند
۴۲۰
اولین داروی ام‌اس
اولین داروی ام‌اس
۲۲۹
اولین محصول سلول بنیادی کشور
اولین محصول سلول بنیادی کشور
۵۳۲
اولین داروی ام اس
اولین داروی ام اس
۲۵۹
اولین داروی ضد سرطان هوشمند جهان
اولین داروی ضد سرطان هوشمند جهان
۲۳۹
اولین مدال جهانی نوجوانان در جودو
اولین مدال جهانی نوجوانان در جودو
۲۰۰
اولین مدال آسیایی دوچرخه سواری زنان
اولین مدال آسیایی دوچرخه سواری زنان
۲۱۷
اولین تایر سبز
اولین تایر سبز
۳۷۴
اولین ماشین لپینگ ساخت ایران
اولین ماشین لپینگ ساخت ایران
۵۰۷
نخستین عینک سنجش دید ساخت ایران
نخستین عینک سنجش دید ساخت ایران
۶۵۸
اولین پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی ایران
اولین پهپاد فوق پیشرفته جاسوسی ایران
۹۴۳
اولین پانسمان بیوپلیمری در ایران
اولین پانسمان بیوپلیمری در ایران
۳۸۶
اولین آزمایشگاه فضایی برای مدارس
اولین آزمایشگاه فضایی برای مدارس
۳۳۲
اولین بالگرد شکاری ساخت ایران
اولین بالگرد شکاری ساخت ایران
۷۹۰
اولین سوزن بتنی در راه آهن
اولین سوزن بتنی در راه آهن
۶۱۶
اولین پروتز عصبی ایران
اولین پروتز عصبی ایران
۴۴۷
اولین ماشین لپینگ ساخت ایران
اولین ماشین لپینگ ساخت ایران
۷۳۵
اولین مجتمع ذوب آهن ساخت داخل
اولین مجتمع ذوب آهن ساخت داخل
۲۹۶
اولین یونیت هوشمند ساخت ایران
اولین یونیت هوشمند ساخت ایران
۴۵۹
اولین کمپرسورهای گازی ساخت داخل
اولین کمپرسورهای گازی ساخت داخل
۲۹۹
اولین کمپرسورهای گازی ساخت داخل
اولین کمپرسورهای گازی ساخت داخل
۵۸۸
اولین پروتز عصبی ایران
اولین پروتز عصبی ایران
۳۳۴
شتاب دهنده الکترون خطی پزشکی
شتاب دهنده الکترون خطی پزشکی
۳۴۵
اولین شیرهای هاول بانگر در کشور
اولین شیرهای هاول بانگر در کشور
۷۰۸
نیروگاه برق پراکنده
نیروگاه برق پراکنده
۲۷۰
نخستین ربات ناشنوایان
نخستین ربات ناشنوایان
۲۵۶
اولین اندام مصنوعی پنوماتیک
اولین اندام مصنوعی پنوماتیک
۲۰۵
اولین بالگرد ایرانی
اولین بالگرد ایرانی
۷۲۸