بیانات رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه - ۲۶ آبان ۱۳۹۸

۸,۴۰۷

شبکه ۳
۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۳:۰۰
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی - ۵ آذر ۱۳۹۸
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی - ۵ آذر ۱۳۹۸
۹۱۳
گزیده دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری
گزیده دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری
۱,۴۹۵
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۳
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۳
۲,۴۵۱
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۲
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۲
۱,۹۰۷
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۱
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۱
۲,۰۲۹
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش
۱,۳۳۰
بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
۱,۰۷۶
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی
۷۱۰
بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی
۴۱۰
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه
۳۸۰
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شفافیت مسئولین
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شفافیت مسئولین
۱,۲۸۶
بیانات رهبر انقلاب درباره ی اهمیت ورزش
بیانات رهبر انقلاب درباره ی اهمیت ورزش
۵۱۳
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری
۴,۶۸۴
بیانات رهبر انقلاب پیرامون مبارزه با فقر و تبعیض
بیانات رهبر انقلاب پیرامون مبارزه با فقر و تبعیض
۲,۶۷۱
بیانات رهبر انقلاب درباره حماسه راهپیمایی اربعین
بیانات رهبر انقلاب درباره حماسه راهپیمایی اربعین
۹۵۰
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی
۱,۰۷۳
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری
۱,۴۹۹
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نیروی انتظامی
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نیروی انتظامی
۱,۸۵۰
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
۲,۹۲۶
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش دوم
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش دوم
۸۴۱
بیانات رهبر انقلاب در درس خارج فقه
بیانات رهبر انقلاب در درس خارج فقه
۹۳۱
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش اول
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش اول
۲,۷۶۲
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
۷۲۰
بیانات رهبر انقلاب پیرامون اهمیت مسئله سلامت
بیانات رهبر انقلاب پیرامون اهمیت مسئله سلامت
۸۵۴
بیانات رهبر انقلاب پیرامون عید غدیر خم
بیانات رهبر انقلاب پیرامون عید غدیر خم
۱,۰۶۹
جهاد خدمت (ديدار گروه های جهادی با مقام معظم رهبری)
جهاد خدمت (ديدار گروه های جهادی با مقام معظم رهبری)
۶۷۰
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با سخنگوی جنبش انصارالله
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با سخنگوی جنبش انصارالله
۷۸۸
پیام مقام معظم رهبری به گروه‌های جهادی
پیام مقام معظم رهبری به گروه‌های جهادی
۵۲۵
بیانات رهبر انقلاب در دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال
بیانات رهبر انقلاب در دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال
۷۴۱