گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
گل پنجم هلند هلند به استونی ( بوادو )
۱۰,۳۳۳
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل چهارم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
۷,۵۶۱
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل سوم هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
۴,۶۰۴
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
گل دوم هلند به استونی ( ناتان آکه)
۲,۵۶۰
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
گل اول هلند به استونی ( جورجینیو واینالدوم )
۲,۳۹۵
هلند - استونی
هلند - استونی
۱,۴۶۹
کرواسی - گرجستان
کرواسی - گرجستان
۲,۶۷۶
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
گل پنجم اسپانیا به رومانی (اویارزابال)
۳,۰۴۲
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
گل چهارم اسپانیا به رومانی (راس - گل بخودی)
۱,۷۷۴
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
گل سوم اسپانیا به رومانی (دبل جرارد مورنو)
۱,۲۲۶
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
گل دوم اسپانیا به رومانی (جرارد مورنو)
۸۵۳
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
گل اول اسپانیا به رومانی (فابین رویز)
۹۰۶
اسپانیا - رومانی
اسپانیا - رومانی
۲,۸۳۰
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
۱۹,۸۸۵
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
۹,۱۷۹
لوکزامبورگ - پرتغال
لوکزامبورگ - پرتغال
۴,۵۴۴
ایرلند - هلند
ایرلند - هلند
۴,۳۲۳
گل دوم بلژیک به روسیه
گل دوم بلژیک به روسیه
۵,۳۵۱
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
۷,۴۴۰
روسیه - بلژیک
روسیه - بلژیک
۲,۴۲۲
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
۴۴,۰۲۰
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
۱۵,۴۸۰
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
۷,۳۱۹
بوسنی - ایتالیا
بوسنی - ایتالیا
۷۹,۸۵۵
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
۱۰,۳۶۵
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
۷,۷۵۷
سوئد - اسپانیا
سوئد - اسپانیا
۳,۷۸۸
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
۱۲,۳۱۵
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
۸,۴۸۳