دیدار نیمه نهایی تنیس لندن ۲۰۱۹

۲,۰۱۱

شبکه ورزش
۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۸:۰۴
دیدار نهایی جام جهانی
دیدار نهایی جام جهانی
۴۵۵
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹
۴۵۱
دیدار مسابقات جام نهایی ۲۰۱۹
دیدار مسابقات جام نهایی ۲۰۱۹
۴۱۵
دیدار نهایی تنیس دیویس کاپ ۲۰۱۹ ، کانادا - اسپانیا
دیدار نهایی تنیس دیویس کاپ ۲۰۱۹ ، کانادا - اسپانیا
۵۹۲
تنیس لندن ۲۰۱۹
تنیس لندن ۲۰۱۹
۸۱۲
مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
۸۷۶
تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹
تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹
۵۸۶
دیدار نهایی تنیس لندن ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس لندن ۲۰۱۹
۸۳۳
تور جهانی تنیس روی میز - آلمان ۲۰۱۹
تور جهانی تنیس روی میز - آلمان ۲۰۱۹
۲۷۷
جوکوويچ - فدرر - لندن ۲۰۱۹
جوکوويچ - فدرر - لندن ۲۰۱۹
۲,۱۸۲
تنیس لندن ۲۰۱۹
تنیس لندن ۲۰۱۹
۶۷۸
جوکوويچ - تيم - لندن ۲۰۱۹
جوکوويچ - تيم - لندن ۲۰۱۹
۸۸۵
مرحله نیمه پایانی تنیس جایزه بزرگ آرشا  - حسام یزدی - سینا مقیمی
مرحله نیمه پایانی تنیس جایزه بزرگ آرشا - حسام یزدی - سینا مقیمی
۵۲۹
لیگ برتر تنیس روی میز
لیگ برتر تنیس روی میز
۵۲۴
دیدار نهایی تنیس - پاریس ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس - پاریس ۲۰۱۹
۶۰۳
رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز
رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز
۱,۱۲۴
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
۶۲۵
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ با قهرمانی جوکوویچ
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ با قهرمانی جوکوویچ
۶۲۹
دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ - قهرمانی جکوویچ
دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ - قهرمانی جکوویچ
۳۹۰
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
۳۹۹
مراسم اهدای جوایز تنیس مسترز پاریس
مراسم اهدای جوایز تنیس مسترز پاریس
۱,۲۵۷
مصاحبه جوکوویچ بعد از قهرمانی در تنیس مسترز پاریس
مصاحبه جوکوویچ بعد از قهرمانی در تنیس مسترز پاریس
۷۳۴
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ - جوکوویچ -  شاپووالوف
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ - جوکوویچ - شاپووالوف
۹۴۳
تور جهانی پلاتیوم آلمان
تور جهانی پلاتیوم آلمان
۵۳۱
تنیس روی میز قهرمانی آسیا - اندونزی
تنیس روی میز قهرمانی آسیا - اندونزی
۵۱۴
مسابقات تور جهان استوک هلم سوئد
مسابقات تور جهان استوک هلم سوئد
۵۴۷
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۱,۲۴۳
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۱,۶۷۶
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
۲,۲۶۸