چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد

۲۶۷

شبکه ۴
۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۴:۳۶
وسیله نقلیه ساخته شده در آفریقا برای مردم آفریقا
وسیله نقلیه ساخته شده در آفریقا برای مردم آفریقا
۹۳
در جستجوی شغل مهارت را مدنظر قرار دهیم نه تجربه را
در جستجوی شغل مهارت را مدنظر قرار دهیم نه تجربه را
۶۰
چگونه هنرمندان به اقتصاد کمک می کنند
چگونه هنرمندان به اقتصاد کمک می کنند
۱۰۶
عکسهایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
عکسهایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
۶۶
نسل بعدی معماران و طراحان آفریقایی
نسل بعدی معماران و طراحان آفریقایی
۸۷
زندگی درخشان در دنیای زیر آب
زندگی درخشان در دنیای زیر آب
۱۱۸
چرا مداد کامل است
چرا مداد کامل است
۲۰۰
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
۱۵۱
چه مشکلی در چیزی که میخوریم وجود دارد
چه مشکلی در چیزی که میخوریم وجود دارد
۱۴۴
چگونه الهام بخش یک کودک برای یک عمر کتاب خوان شدن ، بشویم .
چگونه الهام بخش یک کودک برای یک عمر کتاب خوان شدن ، بشویم .
۲۸۵
چرا باید کسی را بکار بگیریم که سابقه کاری ندارد
چرا باید کسی را بکار بگیریم که سابقه کاری ندارد
۲۷۸
برای از بین بردن زباله ها، به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
برای از بین بردن زباله ها، به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
۱۶۴
چگونه فناوری به نابینایان برای کاوش جهان کمک می کند
چگونه فناوری به نابینایان برای کاوش جهان کمک می کند
۱۴۰
ده را برای اینکه گفتگوی بهتری داشته باشیم
ده را برای اینکه گفتگوی بهتری داشته باشیم
۲۵۱
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
۲۰۴
ریاضی پشت پرده حرکت های بسکتبال
ریاضی پشت پرده حرکت های بسکتبال
۲۲۸
دزدان ، پرستاران و سایر طراحان
دزدان ، پرستاران و سایر طراحان
۳۰۰
چگونه با دوستان افسرده ارتباط برقرار کنید
چگونه با دوستان افسرده ارتباط برقرار کنید
۲۰۰
پتانسیل هیجان برای انرژی خورشیدی
پتانسیل هیجان برای انرژی خورشیدی
۲۸۷
چطور ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
چطور ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
۲۳۱
چگونه ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
چگونه ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
۱۴۴
تحرکات نامحسوس را ببینید و صداهای اندک را بشنوید
تحرکات نامحسوس را ببینید و صداهای اندک را بشنوید
۳۴۸
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
۱۹۶
زمانی که آنتی بوتیک ها به خوبی کار نمی کنند، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
زمانی که آنتی بوتیک ها به خوبی کار نمی کنند، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
۳۰۲
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است
۱۶۵