عدم بازسازی بنای تاریخی کهریزک

۲۹۶

شبکه ۵
۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۴:۱۸
مشکلات صنعتگران خیابان امیرکبیر-گلستان
مشکلات صنعتگران خیابان امیرکبیر-گلستان
۴۸
عدم گازرسانی-اسلامشهر،مجتمع تاوا
عدم گازرسانی-اسلامشهر،مجتمع تاوا
۹۹
گشت نامحسوس - ورامین
گشت نامحسوس - ورامین
۵۱۲
نهال کاری همگانی برای ایرانی سرسبز - ملارد
نهال کاری همگانی برای ایرانی سرسبز - ملارد
۱۱۰
یادواره شهدای گمنام -پردیس
یادواره شهدای گمنام -پردیس
۱۶۷
مشکلات عمرانی مسکن مهر فاز ۶ پرند
مشکلات عمرانی مسکن مهر فاز ۶ پرند
۲۰۳
مشکلات عمرانی خیابان ۲۰ متری چناران -ملارد
مشکلات عمرانی خیابان ۲۰ متری چناران -ملارد
۳۴۸
تثبیت کرایه تاکسی ها
تثبیت کرایه تاکسی ها
۲۴۱
خدمات رسانی درمانی و فرهنگی در پاکدشت
خدمات رسانی درمانی و فرهنگی در پاکدشت
۴۹۳
مشکلات صنعتگران شهرک صنعتی خیرآباد
مشکلات صنعتگران شهرک صنعتی خیرآباد
۲۲۷
تخریب اموال عمومی -ورامین
تخریب اموال عمومی -ورامین
۳۳۱
طرح نظارت و سازماندهی قیمت ها
طرح نظارت و سازماندهی قیمت ها
۲۱۲
نیمه کار ماندن پروژه سپنتا ، اسلامشهر
نیمه کار ماندن پروژه سپنتا ، اسلامشهر
۳۵۸
معارفه معاون استاندار تهران و فرمانده ویژه شهرستان ری
معارفه معاون استاندار تهران و فرمانده ویژه شهرستان ری
۳۶۴
دوره آموزشی مفاهیم بازآفرینی شهری پایدار
دوره آموزشی مفاهیم بازآفرینی شهری پایدار
۲۸۶
مشکلات عمرانی اهالی شهرک طلاییه - بومهن
مشکلات عمرانی اهالی شهرک طلاییه - بومهن
۳۰۸
مشکلات مسکن مهر خورشید ۸ - پیشوا
مشکلات مسکن مهر خورشید ۸ - پیشوا
۲۴۸
مشکلات اهالی پاکدشت
مشکلات اهالی پاکدشت
۳۶۷
گشت تعزیرات حکومتی
گشت تعزیرات حکومتی
۴۷۵
مشکلات عمرانی کسبه - سه راه آدران
مشکلات عمرانی کسبه - سه راه آدران
۴۲۰
فرونشست زمین -ورامین
فرونشست زمین -ورامین
۲۸۶
پروژه پل های نیمه کاره - پیشوا
پروژه پل های نیمه کاره - پیشوا
۳۰۳
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
۴۶۸
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
۴۳۰
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
۴۷۰
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
۳۹۹
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
۲۱۵
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
۲۶۲
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
۴۹۴