چطور ذهن سرگردان خود را تکان دهیم

۲۵۵

شبکه ۴
۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۴:۰۰
پناهجویان به مهارت نیاز دارند نه به صدقه
پناهجویان به مهارت نیاز دارند نه به صدقه
۶۹
برای از بین بردن زباله ها به واژه صرفه جویی نیاز داریم
برای از بین بردن زباله ها به واژه صرفه جویی نیاز داریم
۵۹
چگونه معماری میتواند برای همگان شان و منزلت ایجاد کند
چگونه معماری میتواند برای همگان شان و منزلت ایجاد کند
۱۱۸
وسیله نقلیه ساخته شده در آفریقا برای مردم آفریقا
وسیله نقلیه ساخته شده در آفریقا برای مردم آفریقا
۱۳۷
در جستجوی شغل مهارت را مدنظر قرار دهیم نه تجربه را
در جستجوی شغل مهارت را مدنظر قرار دهیم نه تجربه را
۱۱۶
چگونه هنرمندان به اقتصاد کمک می کنند
چگونه هنرمندان به اقتصاد کمک می کنند
۱۳۸
عکسهایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
عکسهایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
۹۰
نسل بعدی معماران و طراحان آفریقایی
نسل بعدی معماران و طراحان آفریقایی
۱۰۳
زندگی درخشان در دنیای زیر آب
زندگی درخشان در دنیای زیر آب
۱۳۴
چرا مداد کامل است
چرا مداد کامل است
۲۴۱
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
۱۸۰
چه مشکلی در چیزی که میخوریم وجود دارد
چه مشکلی در چیزی که میخوریم وجود دارد
۱۷۲
چگونه الهام بخش یک کودک برای یک عمر کتاب خوان شدن ، بشویم .
چگونه الهام بخش یک کودک برای یک عمر کتاب خوان شدن ، بشویم .
۳۰۴
چرا باید کسی را بکار بگیریم که سابقه کاری ندارد
چرا باید کسی را بکار بگیریم که سابقه کاری ندارد
۳۱۰
برای از بین بردن زباله ها، به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
برای از بین بردن زباله ها، به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
۱۹۸
چگونه فناوری به نابینایان برای کاوش جهان کمک می کند
چگونه فناوری به نابینایان برای کاوش جهان کمک می کند
۱۶۱
ده را برای اینکه گفتگوی بهتری داشته باشیم
ده را برای اینکه گفتگوی بهتری داشته باشیم
۲۹۳
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
۲۲۸
ریاضی پشت پرده حرکت های بسکتبال
ریاضی پشت پرده حرکت های بسکتبال
۲۴۹
دزدان ، پرستاران و سایر طراحان
دزدان ، پرستاران و سایر طراحان
۳۲۸
چگونه با دوستان افسرده ارتباط برقرار کنید
چگونه با دوستان افسرده ارتباط برقرار کنید
۲۲۷
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد
۲۹۲
پتانسیل هیجان برای انرژی خورشیدی
پتانسیل هیجان برای انرژی خورشیدی
۳۰۷
چگونه ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
چگونه ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
۱۶۲
تحرکات نامحسوس را ببینید و صداهای اندک را بشنوید
تحرکات نامحسوس را ببینید و صداهای اندک را بشنوید
۳۶۸
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
۲۲۶
زمانی که آنتی بوتیک ها به خوبی کار نمی کنند، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
زمانی که آنتی بوتیک ها به خوبی کار نمی کنند، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
۳۲۲
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است
۱۸۲