۲۴ آبان ۱۳۹۸

۳,۲۲۴

شبکه ۳
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
۲۳:۵۴
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۴۱۷
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۱,۷۴۰
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۱۷ آبان ۱۳۹۸
۲,۱۰۶
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۰ آبان ۱۳۹۸
۲,۲۴۴
۳ آبان ۱۳۹۸
۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۷۱۷
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۲۸
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
میز نقد : مهین و در جستجوی فریده
۴,۰۱۰
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۶۴۲
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
میز رسانه - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱,۰۰۳
فیلم های در حال تولید : پدران
فیلم های در حال تولید : پدران
۱,۰۸۳
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
گفتگو با عوامل فیلم شاه کش
۱,۰۰۳
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
میز کارشناسی : سینمای دفاع مقدس
۱,۳۱۹
۵ مهر ۱۳۹۸
۵ مهر ۱۳۹۸
۷۳۱
میز نقد : دیده بان و مهاجر
میز نقد : دیده بان و مهاجر
۲,۶۶۰
فیلم های در حال تولید : پروا
فیلم های در حال تولید : پروا
۷۴۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲,۰۴۵
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۶۱۱
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
گفتگو در خصوص فیلم سینمایی رستاخیز
۲,۱۰۷
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۷۹۷
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
میز نقد : سرکوب و ایده اصلی
۳,۱۴۹
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
گفتگو با گلاره عباسی در خصوص پروژه سوینا
۱,۰۹۱
پشت صحنه فیلم شاهین
پشت صحنه فیلم شاهین
۷۳۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
میز رسانه - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۸۸۴
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
بخش طنز - ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱,۰۵۹
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - قطار آن شب
۴۳۹
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
گفتگو در خصوص سینمای کودک و نوجوان - اقیانوس پشت پنجره
۳۱۵
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
میز کارشناسی : ظرفیت سینمای مستند
۴۰۳
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
مروری بر آثار زنده یاد داریوش اسدزاده
۴۴۴