سهمیه بندی بنزین

۵۱۳

شبکه خوزستان
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
۲۳:۲۲
آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی
آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی
۲۴
سهمیه بندی بنزین
سهمیه بندی بنزین
۱۷۴
جزئیات نام نویسی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
جزئیات نام نویسی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
۵۹
نظارت جدی ، مستمر و موثر ، مطالبه اصلی مردم
نظارت جدی ، مستمر و موثر ، مطالبه اصلی مردم
۱۶۳
بسته حمایتی معیشتی مردم و نظارت بر بازار
بسته حمایتی معیشتی مردم و نظارت بر بازار
۲۸۱
ابعاد سهمیه بندی بنزین و بسته حمایت معیشتی
ابعاد سهمیه بندی بنزین و بسته حمایت معیشتی
۴۵۵
مدیریت مصرف بنزین ، تشدید نظارت دستگاه های ناظر بر بازار
مدیریت مصرف بنزین ، تشدید نظارت دستگاه های ناظر بر بازار
۱۵۲
مدیریت مصرف سوخت ، نظارت جدی دستگاه های ناظر بر بازار
مدیریت مصرف سوخت ، نظارت جدی دستگاه های ناظر بر بازار
۴۹۷
مدیریت مصرف
مدیریت مصرف
۳۸۸
آخرین وضعیت آسیب دیده مسجد سلیمان
آخرین وضعیت آسیب دیده مسجد سلیمان
۲۸۲
بررسی علت مشکلات تنفسی بعد از باران های پاییزی ، چالشها ، راهکارها
بررسی علت مشکلات تنفسی بعد از باران های پاییزی ، چالشها ، راهکارها
۷۸
آخرین وضعیت سدهای خوزستان
آخرین وضعیت سدهای خوزستان
۱۱۹
آخرین وضعیت سدهای استان خوزستان
آخرین وضعیت سدهای استان خوزستان
۹۲
بارندگی و آب گرفتگی شدید مناطق و معابر اهواز ، مشکلات ، اقدامات
بارندگی و آب گرفتگی شدید مناطق و معابر اهواز ، مشکلات ، اقدامات
۹۴
مشکلات شهری در شهر اهواز
مشکلات شهری در شهر اهواز
۲۰۴
آخرین وضعیت تردد در گذرگاه های مرزی شلمچه و چذابه
آخرین وضعیت تردد در گذرگاه های مرزی شلمچه و چذابه
۲۱۰
وضعیت خدمات رسانی در مرز شلمچه و چذابه
وضعیت خدمات رسانی در مرز شلمچه و چذابه
۱۹۶
۲۱ مهر ۱۳۹۸
۲۱ مهر ۱۳۹۸
۱۶۱
پایانه های مرزی برای راهپیمایی اربعین حسینی
پایانه های مرزی برای راهپیمایی اربعین حسینی
۱۵۹
بررسی مشکلات آموزش و پرورش استان خوزستان
بررسی مشکلات آموزش و پرورش استان خوزستان
۲۲۹
هفته نیروی انتظامی - ستاد اربعین
هفته نیروی انتظامی - ستاد اربعین
۲۷۰
تمهیدات لازم برای اربعین حسینی در استان خوزستان
تمهیدات لازم برای اربعین حسینی در استان خوزستان
۱۸۱
الویت های دادگستری استان خوزستان
الویت های دادگستری استان خوزستان
۱۸۳
فرصتها و چالش های استان خوزستان
فرصتها و چالش های استان خوزستان
۱۹۰
هفته دفاع مقدس و یاد شهدای تروریستی اولین روز رژه ارتش خوزستان
هفته دفاع مقدس و یاد شهدای تروریستی اولین روز رژه ارتش خوزستان
۲۵۸
پیگیری مسائل و مشکلات پیش روی صنعت و اقتصاد استان
پیگیری مسائل و مشکلات پیش روی صنعت و اقتصاد استان
۷۵
مشکلات آب و فاضلاب اهواز
مشکلات آب و فاضلاب اهواز
۱۵۵
بررسی رودخانه های استان خوزستان
بررسی رودخانه های استان خوزستان
۱۵۷
دکتر حسین زاده-معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان
دکتر حسین زاده-معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان
۱۶۸