اولین کمپرسورهای گازی ساخت داخل

۴۸۴

شبکه مستند
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
۲۰:۵۵