رعنا نوروزی-متخصص محیط زیست

۷۴

شبکه آموزش
۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۸:۵۳
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۱۸
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
۴۰
کریم صفایی-قهرمان تیر اندازی
کریم صفایی-قهرمان تیر اندازی
۳۰
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۷۶
عارف بلالی-دانشجو
عارف بلالی-دانشجو
۶۵
امیر عبدالعالی-رزمنده
امیر عبدالعالی-رزمنده
۶۳
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۵۷
علیرضا لطفی پور-بازاریاب
علیرضا لطفی پور-بازاریاب
۱۱۳
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
۹۸
رعنا نوروزی-متخصص محیط زیست
رعنا نوروزی-متخصص محیط زیست
۱۰۵
محسن میرزایی-کفاش
محسن میرزایی-کفاش
۸۸
بهزاد واحد-قطعه ساز
بهزاد واحد-قطعه ساز
۱۱۹
آرش صادقیان-کارگردان تئاتر بیمارستانی
آرش صادقیان-کارگردان تئاتر بیمارستانی
۷۰
کوروش باقر زاده-دانشجو
کوروش باقر زاده-دانشجو
۱۲۱
علیرضا صالحیان-دانشجوی مهندسی مکانیک
علیرضا صالحیان-دانشجوی مهندسی مکانیک
۹۴
علی شیرازی-حوشنویس
علی شیرازی-حوشنویس
۱۰۲
عارف بلالی- دانشجو
عارف بلالی- دانشجو
۱۰۸
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
۷۱
احمد چلداوی - استاد دانشگاه
احمد چلداوی - استاد دانشگاه
۱۶۵
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
۲۰۳
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
۱۸۵
رضا فولادی وندا-مربی وزنه برداری
رضا فولادی وندا-مربی وزنه برداری
۱۴۰
بهزاد واحد-قطعه ساز
بهزاد واحد-قطعه ساز
۸۳
محمد رضا حسین پور-دانشجو
محمد رضا حسین پور-دانشجو
۱۶۶
زهرا لطفعلی زاده-دانشجو
زهرا لطفعلی زاده-دانشجو
۱۹۲
رامین نور همت-بازاری
رامین نور همت-بازاری
۱۴۹
امیر حسین میر هاشمی-استاد دانشکده دندانپزشکی
امیر حسین میر هاشمی-استاد دانشکده دندانپزشکی
۲۱۱
مجتبی کمالی اردکانی-دانشجو
مجتبی کمالی اردکانی-دانشجو
۱۸۷
عبدالله آذری - جواهرساز
عبدالله آذری - جواهرساز
۱۶۴
محسن میرزایی - کفاش
محسن میرزایی - کفاش
۱۹۰