برنامه ریزی برای پایان نفت

۹۶

شبکه ۴
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۴:۳۳
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
۶۸
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
۶۴
چگونه میتوانیم از تخلیه علمی آفریقا جلوگیری کنیم
چگونه میتوانیم از تخلیه علمی آفریقا جلوگیری کنیم
۸۷
عکس هایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
عکس هایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
۶۸
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
۱۶۱
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
۱۷۰
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
۲۴۷
رازهایی از کشف شگفت انگیز اقیانوس ها
رازهایی از کشف شگفت انگیز اقیانوس ها
۳۳۴
۲۷ آبان ۱۳۹۸
۲۷ آبان ۱۳۹۸
۳۵۳
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد ؟
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد ؟
۱۳۴
دانشمندان میتوانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
دانشمندان میتوانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
۱۵۰
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
۱۳۱
بیائید از مریخ به عنوان سیاره پشتیبان استفاده نکنیم
بیائید از مریخ به عنوان سیاره پشتیبان استفاده نکنیم
۱۲۱
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است ؟
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است ؟
۸۸
حلقه مفقود شده انرژی تجدیدپذیر
حلقه مفقود شده انرژی تجدیدپذیر
۸۸
مصاحبه‌ای نادر با ریاضیدانی که وال‌استریت را هک کرد
مصاحبه‌ای نادر با ریاضیدانی که وال‌استریت را هک کرد
۱۶۳
حلقه مفقوده انرژی تجدیدپذیر
حلقه مفقوده انرژی تجدیدپذیر
۱۰۴
آوای لذت بخش زبان اشاره
آوای لذت بخش زبان اشاره
۱۷۲
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۹۶
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
۱۶۲
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۹۲
افتخار و ترس اقیانوس ها
افتخار و ترس اقیانوس ها
۱۲۴
افتخار و ترس اقیانوس ها
افتخار و ترس اقیانوس ها
۱۲۲
درباره اینکه شترها از کجا آمده اند نظری دارید ؟
درباره اینکه شترها از کجا آمده اند نظری دارید ؟
۱۷۸
چگونه خودروهای بدون راننده در جاده ها خواهند بود ؟
چگونه خودروهای بدون راننده در جاده ها خواهند بود ؟
۱۲۹
انرژی از بسته های جلبک شناور
انرژی از بسته های جلبک شناور
۱۴۵
چه روی میدهد زمانی که سرطان را رمزگشایی می کنیم؟
چه روی میدهد زمانی که سرطان را رمزگشایی می کنیم؟
۱۵۰
چگونه فناوری میتواند ما را از حواس پرتی حفظ کند
چگونه فناوری میتواند ما را از حواس پرتی حفظ کند
۴۲۸
واژگان شما می توانند سلامتی ذهنتان در آینده را پیش بینی کنند
واژگان شما می توانند سلامتی ذهنتان در آینده را پیش بینی کنند
۱۹۶