۲۰ مهر ماه یادروز حافظ

۳۰

شبکه فارس
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۲:۵۱
مسجد جامع عتیق
مسجد جامع عتیق
۳۰
کلبه های چوبی
کلبه های چوبی
۲۳
بهار،نارنج بی بهار نارنج
بهار،نارنج بی بهار نارنج
۴۳
یادواره شهدای آسپاس و توابع
یادواره شهدای آسپاس و توابع
۸۸
گنجینه ارگ
گنجینه ارگ
۵۴
خلوت گزیده - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
خلوت گزیده - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
۳۶
یادروز حافظ
یادروز حافظ
۳۷
حافظ در کلام بزرگان-حافظ و روانشناسی ترس
حافظ در کلام بزرگان-حافظ و روانشناسی ترس
۴۴
سی و چهارمین شب شعر عاشورا-۲ آبان ۱۳۹۸-بخش ۲
سی و چهارمین شب شعر عاشورا-۲ آبان ۱۳۹۸-بخش ۲
۵۸
سی و چهارمین شب شعر عاشورا-۲ آبان ۱۳۹۸
سی و چهارمین شب شعر عاشورا-۲ آبان ۱۳۹۸
۳۲
یادروز حافظ
یادروز حافظ
۴۴
سی و چهارمین شب شعر عاشورا-فارس-۲۶ مهر ۱۳۹۸-بخش ۲
سی و چهارمین شب شعر عاشورا-فارس-۲۶ مهر ۱۳۹۸-بخش ۲
۹۲
دل افروزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
دل افروزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
۸۸
دل افروزان - سالار عقیلی
دل افروزان - سالار عقیلی
۷۳
بهار نارنج بی بهار نارنج - ۴ مهر ۱۳۹۸
بهار نارنج بی بهار نارنج - ۴ مهر ۱۳۹۸
۹۴
بهار نارنج بی بهار نارنج - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
بهار نارنج بی بهار نارنج - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۶۵
در فارس (تولید فیلم داستانی کوتاه گیوه در شهرستان اقلید)
در فارس (تولید فیلم داستانی کوتاه گیوه در شهرستان اقلید)
۱۵۷
بهار نارنج بی بهار نارنج - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بهار نارنج بی بهار نارنج - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
۸۵
نغمه عشق
نغمه عشق
۱۸۳
در فارس (تولید فیلم تلویزیونی کودک ۵۰ ساله در شهرستان آباده)
در فارس (تولید فیلم تلویزیونی کودک ۵۰ ساله در شهرستان آباده)
۱,۱۶۷
رابطه
رابطه
۷۵
قلم های سحر آمیز
قلم های سحر آمیز
۷۳
سعدی خوانی - ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
سعدی خوانی - ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
۷۷
رسم عاشقی - ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
رسم عاشقی - ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
۱۲۶
کارآواها - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
کارآواها - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
۸۶
قالی آذربایجان - قالی های ابریشمی هریس
قالی آذربایجان - قالی های ابریشمی هریس
۹۰
قالی آذربایجان - قالی چهار فصل تبریز
قالی آذربایجان - قالی چهار فصل تبریز
۹۴