مشکلات باغداران - دماوند

۱۳۵

شبکه ۵
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۱:۱۹
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
۱۹۸
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
۲۳۶
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
۲۹۰
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
۲۴۴
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
۲۲
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
۱۲۴
عدم بازسازی بنای تاریخی کهریزک
عدم بازسازی بنای تاریخی کهریزک
۱۶۰
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
۳۴۸
عدم تعریض کوچه شهید فرهمند
عدم تعریض کوچه شهید فرهمند
۱۷۷
کشفیات طرح خیبر ۱۱ - فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
کشفیات طرح خیبر ۱۱ - فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
۳۴۸
مشکلات خانه متروکه-شهریار
مشکلات خانه متروکه-شهریار
۱۴۱
مشکلات اهالی پاکدشت÷
مشکلات اهالی پاکدشت÷
۱۲۴
مشکلات مسکن مهر گیلاوند
مشکلات مسکن مهر گیلاوند
۱۸۴
مشکلات عمرانی نسیم شهر
مشکلات عمرانی نسیم شهر
۱۴۷
نفوذ آب و نشست ساختمان-رباط کریم
نفوذ آب و نشست ساختمان-رباط کریم
۲۲۵
مشکلات دوربرگردان شریف اباد پاکدشت
مشکلات دوربرگردان شریف اباد پاکدشت
۱۹۸
ورود فاضلاب به باغات کشاورزی - صباشهر
ورود فاضلاب به باغات کشاورزی - صباشهر
۱۱۵
مشکلات عمرانی فاز ۶ پرند
مشکلات عمرانی فاز ۶ پرند
۲۰۶
مشکلات عمرانی فاز ۹ پردیس
مشکلات عمرانی فاز ۹ پردیس
۸۶
دپوی زباله و عدم آسفالت - واوان
دپوی زباله و عدم آسفالت - واوان
۱۹۵
عدم تکمیل واحدها-شهر قدس
عدم تکمیل واحدها-شهر قدس
۱۳۴
مشکلات مالباختگان پروژه ستاره - شهر ری
مشکلات مالباختگان پروژه ستاره - شهر ری
۱۵۰
پیگیری مشکلات شهرک اساتید - پاکدشت
پیگیری مشکلات شهرک اساتید - پاکدشت
۱۱۸
مشکلات کسبه پاساژ بهشتی-اسلامشهر
مشکلات کسبه پاساژ بهشتی-اسلامشهر
۲۴۹
پیشگیری مشکلات واوان اسلامشهر
پیشگیری مشکلات واوان اسلامشهر
۴۳۴
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز-شهریار
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز-شهریار
۴۱۵
مشکلات مسکن مهر پردیس فاز ۱۱
مشکلات مسکن مهر پردیس فاز ۱۱
۲۷۷
مشکلات محله نفرآباد شهر ری
مشکلات محله نفرآباد شهر ری
۲۱۲
مسابقات هاکی-شهریار
مسابقات هاکی-شهریار
۴۶۱