دیدار نهایی تنیس - پاریس ۲۰۱۹

۳۹۸

شبکه ورزش
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۷:۳۳
دیدار نیمه نهایی تنیس لندن ۲۰۱۹
دیدار نیمه نهایی تنیس لندن ۲۰۱۹
۱,۴۲۲
جوکوويچ - فدرر - لندن ۲۰۱۹
جوکوويچ - فدرر - لندن ۲۰۱۹
۱,۷۰۹
تنیس لندن ۲۰۱۹
تنیس لندن ۲۰۱۹
۵۳۰
جوکوويچ - تيم - لندن ۲۰۱۹
جوکوويچ - تيم - لندن ۲۰۱۹
۶۵۸
مرحله نیمه پایانی تنیس جایزه بزرگ آرشا  - حسام یزدی - سینا مقیمی
مرحله نیمه پایانی تنیس جایزه بزرگ آرشا - حسام یزدی - سینا مقیمی
۳۵۲
لیگ برتر تنیس روی میز
لیگ برتر تنیس روی میز
۴۰۹
رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز
رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز
۹۴۰
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
۵۴۱
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ با قهرمانی جوکوویچ
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ با قهرمانی جوکوویچ
۴۴۵
دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ - قهرمانی جکوویچ
دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ - قهرمانی جکوویچ
۲۹۶
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
۳۳۶
مراسم اهدای جوایز تنیس مسترز پاریس
مراسم اهدای جوایز تنیس مسترز پاریس
۱,۱۰۵
مصاحبه جوکوویچ بعد از قهرمانی در تنیس مسترز پاریس
مصاحبه جوکوویچ بعد از قهرمانی در تنیس مسترز پاریس
۵۸۱
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ - جوکوویچ -  شاپووالوف
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ - جوکوویچ - شاپووالوف
۷۷۷
تور جهانی پلاتیوم آلمان
تور جهانی پلاتیوم آلمان
۳۸۴
تنیس روی میز قهرمانی آسیا - اندونزی
تنیس روی میز قهرمانی آسیا - اندونزی
۳۶۱
مسابقات تور جهان استوک هلم سوئد
مسابقات تور جهان استوک هلم سوئد
۴۰۰
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۱,۱۹۷
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۱,۶۲۳
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
۲,۲۱۹
تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری
تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری
۵,۵۲۴
دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹
۱,۴۴۶
مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس
مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس
۱,۴۵۷
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
۱,۶۰۳
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
۳,۱۱۶
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
۱,۸۲۹
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
۱,۴۳۹
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
۲,۷۵۷
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
۱,۱۷۱