آئین نامه امداد انسان به انسان

1,108

شبکه ۱
17 آبان ماه 1398
09:45
نشست برای پاسخ به"سنی وهابی"و "شیعه لندنی"
نشست برای پاسخ به"سنی وهابی"و "شیعه لندنی"
۶۲۶
حجاب ، دفاع از عشق
حجاب ، دفاع از عشق
۶۸۳
سنگر علم و وفاداری
سنگر علم و وفاداری
۵۴۱
۵ دی ۱۳۹۹
۵ دی ۱۳۹۹
1,141
نشست نقش ایران اسلامی در تاریخ پرستاری و پزشکی
نشست نقش ایران اسلامی در تاریخ پرستاری و پزشکی
۸۴۹
دوراهی "ما نمی‌توانیم" یا "نوآوری و خودباوری" ؟
دوراهی "ما نمی‌توانیم" یا "نوآوری و خودباوری" ؟
۵۱۱
چگونه مبارزه و ایمان به قمار برد و باخت تبدیل می شود
چگونه مبارزه و ایمان به قمار برد و باخت تبدیل می شود
۹۲۷
قانون اساسی و پاسخگویی ولی فقیه
قانون اساسی و پاسخگویی ولی فقیه
۹۹۸
ظاقت بسیجی شدن، قدرت انقلابی ماندن
ظاقت بسیجی شدن، قدرت انقلابی ماندن
۸۵۱
چگونه از تفاوت ها وحدت بسازیم
چگونه از تفاوت ها وحدت بسازیم
2,539
موانع امت سازی را از سر راه برداریم
موانع امت سازی را از سر راه برداریم
۷۳۱
سالگرد تبعید امام و فتح لانه جاسوسی
سالگرد تبعید امام و فتح لانه جاسوسی
1,280
نشست "وحدت منطقی" یا "مصالحه از سر شکاکیت"
نشست "وحدت منطقی" یا "مصالحه از سر شکاکیت"
۸۰۴
نخستین قرارداد اجتماعی با دگراندیشان در سنت پیامبر(ص)
نخستین قرارداد اجتماعی با دگراندیشان در سنت پیامبر(ص)
۷۴۹
از این سفر چه ها آموختیم؟ پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا ۱۳۹۶
از این سفر چه ها آموختیم؟ پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا ۱۳۹۶
1,275
نشست"جهان ناامن و نظام جنگلی مدرن"
نشست"جهان ناامن و نظام جنگلی مدرن"
1,005
درست بودن در منطق امام حسن مجتبی (ع) - شیعه شناسی : شیعه آرام اما درگیر
درست بودن در منطق امام حسن مجتبی (ع) - شیعه شناسی : شیعه آرام اما درگیر
1,032
مراسم تشیع بقایای پیکر مقدس سی غواص دست بسته کربلای ۴
مراسم تشیع بقایای پیکر مقدس سی غواص دست بسته کربلای ۴
۹۲۶
نشست "هنر غیر ارزشی" ابزار زیبا در خدمت اهداف زشت
نشست "هنر غیر ارزشی" ابزار زیبا در خدمت اهداف زشت
۷۲۱
نماز جمعه از طالقانی تا ...؟ - رسانه خداو مردم ، کرسی آگاهی ، آزادی و عدل
نماز جمعه از طالقانی تا ...؟ - رسانه خداو مردم ، کرسی آگاهی ، آزادی و عدل
1,379
امام سجاد (ع) و عاشورای معرفتی پس از حسین (ع)
امام سجاد (ع) و عاشورای معرفتی پس از حسین (ع)
1,173
سه نسبت عاشورایی(با خدا،خلق،خثم )
سه نسبت عاشورایی(با خدا،خلق،خثم )
۹۵۸
پیام به سیاهان آمریکا ، چگونه انقلاب کنیم ؟
پیام به سیاهان آمریکا ، چگونه انقلاب کنیم ؟
1,193
نشست (چرا غدیر خشک نخواهد شد؟)، عید غدیر مشهد مقدس
نشست (چرا غدیر خشک نخواهد شد؟)، عید غدیر مشهد مقدس
1,141
بزرگداشت شهدای حج خونین
بزرگداشت شهدای حج خونین
1,292
زنده باد عشق
زنده باد عشق
1,836
خطر سکولاریزم در حوزه
خطر سکولاریزم در حوزه
1,147
نشست"قرارداد برجام با گروه ۵+۱"
نشست"قرارداد برجام با گروه ۵+۱"
1,477
ضرورت باز هم تحول در سازمان قضاوت
ضرورت باز هم تحول در سازمان قضاوت
۷۰۵
بهشتی در مقیاس امروز
بهشتی در مقیاس امروز
1,161