قسمت ۱۲

6,837

شبکه ۳
16 آبان ماه 1398
22:18
لحظه اعلام نفر برتر و دفاع آخر
لحظه اعلام نفر برتر و دفاع آخر
۴۴۲
تولید پد پولیش، کسب و کاری متفاوت!
تولید پد پولیش، کسب و کاری متفاوت!
۳۳۷
تولید ابزارآلات صنعتی
تولید ابزارآلات صنعتی
۳۴۸
زنبورداری مدرن!
زنبورداری مدرن!
۳۳۳
قسمت ۱۹ - فصل دوم
قسمت ۱۹ - فصل دوم
۷۸۲
تولید دستگاه سرمایش و گرمایش
تولید دستگاه سرمایش و گرمایش
۱۲۳
صندلی شستشوی کودک !
صندلی شستشوی کودک !
۱۶۴
قسمت ۱۸ - فصل دوم
قسمت ۱۸ - فصل دوم
1,566
اجرای خانم عطری ثابت - پرورش شتر
اجرای خانم عطری ثابت - پرورش شتر
۵۱۶
وقتی گاو و گوسفند میاری برای معرفی کسب و کارت!
وقتی گاو و گوسفند میاری برای معرفی کسب و کارت!
2,248
اجرای متفاوت برای معرفی کلاه کاسکت
اجرای متفاوت برای معرفی کلاه کاسکت
1,380
قسمت ۱۷ - فصل دوم
قسمت ۱۷ - فصل دوم
2,397
کسب و کار گردشگری عشایر
کسب و کار گردشگری عشایر
۸۷۰
شوخی با داوران میدون!
شوخی با داوران میدون!
5,968
پذیرایی دودی از داورهای میدون!
پذیرایی دودی از داورهای میدون!
1,083
انفجار مهارت ها در میدون توسط حمید سلیمی
انفجار مهارت ها در میدون توسط حمید سلیمی
۸۹۷
قسمت ۱۶ - فصل دوم
قسمت ۱۶ - فصل دوم
1,004
لحظه حساس انتخاب کسب و کار برتر
لحظه حساس انتخاب کسب و کار برتر
1,140
تولید پاگیره دستشویی؟!
تولید پاگیره دستشویی؟!
۶۵۸
آرزوی متفاوت کودک و اشک های داوران میدون
آرزوی متفاوت کودک و اشک های داوران میدون
2,829
صنعت جذاب مینا کاری!
صنعت جذاب مینا کاری!
۶۶۴
پینوکیو در صحنه میدون !
پینوکیو در صحنه میدون !
۶۸۶
قسمت ۱۵ - فصل دوم
قسمت ۱۵ - فصل دوم
1,852
باغداری که واسطه ها رو کنار زد!
باغداری که واسطه ها رو کنار زد!
1,096
لوسترسازی که با صد هزار تومان شروع کرد!
لوسترسازی که با صد هزار تومان شروع کرد!
۸۳۶
ادای احترام میثم حیدری به جامعه پزشکی
ادای احترام میثم حیدری به جامعه پزشکی
۳۱۷
شعیب نادعلی - تولید چراغ
شعیب نادعلی - تولید چراغ
۳۶۴
کارآفرینی که برای حقوق کارمنداش ماشین زیرپاشو فروخت
کارآفرینی که برای حقوق کارمنداش ماشین زیرپاشو فروخت
۲۹۷
قسمت ۱۴ - فصل دوم
قسمت ۱۴ - فصل دوم
1,509
حاج آقا بنیسی بازی می سازد !
حاج آقا بنیسی بازی می سازد !
۸۰۰