گل دوم سپاهان به تراکتور (کی‌‌روش استنلی)

۱۰,۷۲۱

گل شهر خودرو به پارس جنوبی جم (حسین مهربان)
گل شهر خودرو به پارس جنوبی جم (حسین مهربان)
۵,۴۹۲
گل اول سپاهان به تراکتور (سجاد شهباززاده)
گل اول سپاهان به تراکتور (سجاد شهباززاده)
۱۰,۲۱۶
گل دوم ذوب آهن به شاهین شهرداری (امیر ارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به شاهین شهرداری (امیر ارسلان مطهری)
۳,۶۰۹
گل اول ذوب آهن به شاهین شهرداری (میلاد فخرالدینی - پنالتی)
گل اول ذوب آهن به شاهین شهرداری (میلاد فخرالدینی - پنالتی)
۲,۳۰۳
گل پارس جنوبی جم به سپاهان (محمد نوری - پنالتی)
گل پارس جنوبی جم به سپاهان (محمد نوری - پنالتی)
۵,۴۶۵
گل سپاهان به پارس جنوبی جم (رضا میرزایی)
گل سپاهان به پارس جنوبی جم (رضا میرزایی)
۲,۸۶۱
گل شهر خودرو به ذوب آهن اصفهان ( امین قاسمی نژاد )
گل شهر خودرو به ذوب آهن اصفهان ( امین قاسمی نژاد )
۸,۹۳۷
گل چهارم تراکتورسازی تبریز به نساجی مازندران ( سوگیتا )
گل چهارم تراکتورسازی تبریز به نساجی مازندران ( سوگیتا )
۶,۴۹۳
گل سوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
گل سوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
۵,۲۱۲
گل دوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
گل دوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
۴,۵۱۹
گل اول تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ویلیان میمبلا )
گل اول تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ویلیان میمبلا )
۵,۲۰۶
گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
۲۱,۷۶۵
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
۱۵,۸۵۶
گل اول استقلال به فجر سپاسی (وریا غفوری)
گل اول استقلال به فجر سپاسی (وریا غفوری)
۱۳,۸۹۸
گل دوم سپاهان به ذوب‌آهن(استنلی)
گل دوم سپاهان به ذوب‌آهن(استنلی)
۹,۲۳۷
گل اول سپاهان به ذوب‌آهن(جورجی)
گل اول سپاهان به ذوب‌آهن(جورجی)
۶,۲۰۸
گل دوم ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( وحید محمد زاده - پنالتی )
گل دوم ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( وحید محمد زاده - پنالتی )
۵,۵۱۹
گل اول پارس جنوبی جم به ذوب آهن اصفهان ( رضا خالقی فر )
گل اول پارس جنوبی جم به ذوب آهن اصفهان ( رضا خالقی فر )
۶,۰۳۲
گل اول ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( کریستانتوس )
گل اول ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( کریستانتوس )
۳,۷۲۱
گل دوم فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( میلاد غریبی )
گل دوم فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( میلاد غریبی )
۹,۰۷۹
گل دوم فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( حسن بیت سعید )
گل دوم فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( حسن بیت سعید )
۴,۶۷۸
گل اول فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( محمدحسین کریم زاده )
گل اول فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( محمدحسین کریم زاده )
۲,۸۵۰
گل اول فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( امیرحسین باقرپور )
گل اول فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( امیرحسین باقرپور )
۲,۰۷۲
گل‌اول لیورپول به شفیلد روی اشتباه عجیب دروازه‌بان
گل‌اول لیورپول به شفیلد روی اشتباه عجیب دروازه‌بان
۳,۲۹۹
گل چهارم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد قادری )
گل چهارم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد قادری )
۳,۷۰۳
گل سوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( بابک مرادی )
گل سوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( بابک مرادی )
۲,۲۴۸
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( حسین مالکی )
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( حسین مالکی )
۲,۴۸۸
گل دوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
گل دوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
۱,۳۹۷
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( بهمن سالاری )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( بهمن سالاری )
۸۰۸