فصل چهارم-مسیر دوم-من بهترم

۶,۷۴۱

شبکه پویا
۸ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۷:۵۹
مسیر بیست و چهارم - روز آخر
مسیر بیست و چهارم - روز آخر
۱۲,۵۷۵
مسیر بیست و سوم - جاده باریک
مسیر بیست و سوم - جاده باریک
۷,۹۶۷
مسیر بیست و دوم - پیروزی
مسیر بیست و دوم - پیروزی
۶,۵۳۸
مسیر بیست و یکم-غافلگیری
مسیر بیست و یکم-غافلگیری
۵,۲۲۲
مسیر بیستم-غرور هاکونه
مسیر بیستم-غرور هاکونه
۶,۹۵۸
مسیر نوزدهم - نزدیک شدن به قله
مسیر نوزدهم - نزدیک شدن به قله
۶,۱۱۳
مسیر هجدهم - تلاش ناروکو
مسیر هجدهم - تلاش ناروکو
۵,۲۱۹
مسیر هفدهم - شروع کوهستان
مسیر هفدهم - شروع کوهستان
۶,۴۳۵
فصل چهارم - مسیر شانزدهم-سوهوکو عقب می افتد
فصل چهارم - مسیر شانزدهم-سوهوکو عقب می افتد
۶,۰۸۲
فصل ۴ - مسیر پانزدهم: خط پایان لذت بخش
فصل ۴ - مسیر پانزدهم: خط پایان لذت بخش
۷,۱۲۷
مسیر افتخار
مسیر افتخار
۷,۰۵۱
مسیر سیزدهم - تهدید فرصت
مسیر سیزدهم - تهدید فرصت
۵,۰۵۴
مسیر دوازدهم-امیدهای از دست رفته
مسیر دوازدهم-امیدهای از دست رفته
۴,۸۷۸
مسیر نوزدهم-قهرمان کوهستان
مسیر نوزدهم-قهرمان کوهستان
۱۰,۱۱۷
فصل چهارم - مسیر دهم: یوتو شینکای
فصل چهارم - مسیر دهم: یوتو شینکای
۷,۵۷۱
مسیر نهم - امید
مسیر نهم - امید
۶,۷۷۲
مسیر هشتم : روز  دوم - حرکت
مسیر هشتم : روز دوم - حرکت
۹,۷۹۹
فصل چهارم-مسیر هفتم رد پای امید
فصل چهارم-مسیر هفتم رد پای امید
۶,۸۹۵
فصل چهارم - مسیر ششم: اتحاد سوهوکو
فصل چهارم - مسیر ششم: اتحاد سوهوکو
۵,۸۶۱
فصل چهارم - مسیر پنجم: سه ثانیه اختلاف
فصل چهارم - مسیر پنجم: سه ثانیه اختلاف
۹,۳۶۴
فصل چهارم - مسیر چهارم - اراده قوی
فصل چهارم - مسیر چهارم - اراده قوی
۶,۲۰۷
فصل چهارم - مسیر سوم-زمان معین
فصل چهارم - مسیر سوم-زمان معین
۶,۹۹۴
فصل چهارم - مسیر اول: رقابت پایانی روز اول
فصل چهارم - مسیر اول: رقابت پایانی روز اول
۹,۷۱۰
مسیر بیست و پنجم - به آسمان نگاه کن
مسیر بیست و پنجم - به آسمان نگاه کن
۷,۹۳۹
مسیر بیست و چهارم - نبرد سهمگین ایروهازاکا
مسیر بیست و چهارم - نبرد سهمگین ایروهازاکا
۱۱,۴۸۷
مسیر بیست و سوم - تعقیب اونودا
مسیر بیست و سوم - تعقیب اونودا
۱۹,۶۲۸
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
۱۱,۹۷۳
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
۲۰,۵۳۸
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
۱۲,۳۴۲