۸ آبان ۱۳۹۸

۵۱۷

شبکه ۱
۸ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۶:۱۲
۲ بهمن ۱۳۹۸-مجتبی مطیع-محمد علی میرزابابایی
۲ بهمن ۱۳۹۸-مجتبی مطیع-محمد علی میرزابابایی
۱۲۶
۱ بهمن ۱۳۹۸ - عزیز حسینی - امیرعباس تقی پور
۱ بهمن ۱۳۹۸ - عزیز حسینی - امیرعباس تقی پور
۳۲۰
۳۰ دی ۱۳۹۸ - جواد صمیمی - محسن توکلی نجف آبادی
۳۰ دی ۱۳۹۸ - جواد صمیمی - محسن توکلی نجف آبادی
۳۲۱
۲۹ دی ۱۳۹۸-مهدی معمارزاه-محمد نخعی
۲۹ دی ۱۳۹۸-مهدی معمارزاه-محمد نخعی
۳۱۳
۲۸ دی ۱۳۹۸ - محمد بتویی - دکتر حجت الله عبدالملکی
۲۸ دی ۱۳۹۸ - محمد بتویی - دکتر حجت الله عبدالملکی
۳۵۱
۲۵ دی ۱۳۹۸ - نورالله بزرگی - سارا قادری - محمود مالکی
۲۵ دی ۱۳۹۸ - نورالله بزرگی - سارا قادری - محمود مالکی
۴۶۳
۲۴ دی ۱۳۹۸ - ابوالفضل حاج اکبری - دلبر مهرزاد
۲۴ دی ۱۳۹۸ - ابوالفضل حاج اکبری - دلبر مهرزاد
۳۸۱
۲۳ دی ۱۳۹۸-هادی داوودی-مهدی نجاتی
۲۳ دی ۱۳۹۸-هادی داوودی-مهدی نجاتی
۳۳۹
۲۲ دی ۱۳۹۸ - محسن شریعتی  - سید مهدی کرمانی
۲۲ دی ۱۳۹۸ - محسن شریعتی - سید مهدی کرمانی
۳۷۰
۲۱ دی ۱۳۹۸ - علیرضا رضایی عارف
۲۱ دی ۱۳۹۸ - علیرضا رضایی عارف
۲۸۶
۱۹ دی ۱۳۹۸ - محمد عینعلی - حسین رضوانی
۱۹ دی ۱۳۹۸ - محمد عینعلی - حسین رضوانی
۱۶۸
۱۱ دی ۱۳۹۸-ابراهیم آسیایی فرد - حسن اسماعیلی
۱۱ دی ۱۳۹۸-ابراهیم آسیایی فرد - حسن اسماعیلی
۳۱۵
پیگیری مشکلات تولید - ۱۰ دی ۱۳۹۸
پیگیری مشکلات تولید - ۱۰ دی ۱۳۹۸
۴۴
۱۰ دی ۱۳۹۸ - اصغر رحیمی و شهرام جامه بزرگی / بهزاد سیف الله پور و همسرش
۱۰ دی ۱۳۹۸ - اصغر رحیمی و شهرام جامه بزرگی / بهزاد سیف الله پور و همسرش
۳۹۴
پیگیری مشکلات تولید - ۸ دی ۱۳۹۸
پیگیری مشکلات تولید - ۸ دی ۱۳۹۸
۲۶۵
۸ دی ۱۳۹۸-غلامرضا ابراهیمی - محمد راستگو مقدم
۸ دی ۱۳۹۸-غلامرضا ابراهیمی - محمد راستگو مقدم
۳۰۸
۷ دی ۱۳۹۸ - احمد قادری و امید شفاهی فر
۷ دی ۱۳۹۸ - احمد قادری و امید شفاهی فر
۳۹۳
۴ دی ۱۳۹۸ - محسن محمدعلی نژاد - نیلوفر عاکفیان
۴ دی ۱۳۹۸ - محسن محمدعلی نژاد - نیلوفر عاکفیان
۵۰۴
۳ دی ۱۳۹۸ - علیرضا شهبازی - بهمن افشار
۳ دی ۱۳۹۸ - علیرضا شهبازی - بهمن افشار
۳۶۱
۲ دی ۱۳۹۸ - حمید رستمی - مجتبی رحیم زاده
۲ دی ۱۳۹۸ - حمید رستمی - مجتبی رحیم زاده
۴۹۳
۱ دی ۱۳۹۸ - مسعود حسینی و جواد صفری
۱ دی ۱۳۹۸ - مسعود حسینی و جواد صفری
۴۰۰
۲۷ آذر ۱۳۹۸ - مهدی سپهری و محمد سالک موسوی
۲۷ آذر ۱۳۹۸ - مهدی سپهری و محمد سالک موسوی
۴۳۲
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - محمد عبد االرحیم زاده و بهرام مقتدر
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - محمد عبد االرحیم زاده و بهرام مقتدر
۴۰۸
۲۵ آذر ۱۳۹۸ - حامد خرمی و هادی رجبی
۲۵ آذر ۱۳۹۸ - حامد خرمی و هادی رجبی
۶۵۲
۲۴ آذر ۱۳۹۸- بهار حاجی سید جوادی و سید رضا موحدی
۲۴ آذر ۱۳۹۸- بهار حاجی سید جوادی و سید رضا موحدی
۴۳۷
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - علی امیر پور و حامد کبریایی زاده
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - علی امیر پور و حامد کبریایی زاده
۵۶۷
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - مهدی احمدی و گل بهار رحمان نیا
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - مهدی احمدی و گل بهار رحمان نیا
۴۷۷
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - پیمان مشهدی زاده و مریم سازور
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - پیمان مشهدی زاده و مریم سازور
۱,۰۶۵
۱۸ آذر ۱۳۹۸ - بهروز عباس زاده و حمید محمدی ارائه
۱۸ آذر ۱۳۹۸ - بهروز عباس زاده و حمید محمدی ارائه
۴۴۵
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - مظفر فتح اللهی و اسرافیل اتحادی
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - مظفر فتح اللهی و اسرافیل اتحادی
۴۳۲