گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
۲۰,۰۶۵
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
۱۴,۹۴۹
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
۱۴,۵۲۹
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
۲۱,۰۶۵
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
۱۶,۰۹۶
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
۱۱,۳۵۶
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
۱۰,۹۳۳
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
۱۰,۱۱۱
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
۲۴,۰۶۷
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
۲۱,۶۰۵
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
۱۷,۳۷۳
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
۲۱,۹۶۵
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
۱۰,۵۹۳
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
۱۱,۹۷۲
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
۸,۳۶۵
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
۷,۱۴۴
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
۵,۶۰۶
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
۴,۹۹۸
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
۲,۸۶۹
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
۲,۶۲۵
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
۲,۶۳۶
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
۳,۲۲۵
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
۴,۲۱۲
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
۴,۹۰۶
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
۹,۹۴۱
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
۵,۸۰۹
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
۳,۰۹۱
گل استون ویلا به لسترسیتی ( گویلبرت )
گل استون ویلا به لسترسیتی ( گویلبرت )
۲,۰۸۰
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
۸,۴۶۸
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
۵,۲۲۵