گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
۱۹,۹۱۴
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
۱۴,۸۴۲
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
۱۴,۴۳۹
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
۲۰,۹۳۲
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
۱۶,۰۷۲
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
۱۱,۳۳۳
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
۱۰,۹۲۶
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
۱۰,۰۹۴
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
۲۴,۴۵۸
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
۲۱,۸۰۰
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
۱۷,۵۰۹
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
۱۴,۴۵۷
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
۶,۷۵۲
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
۷,۷۰۳
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
۷,۱۶۳
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
۶,۲۰۶
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
۴,۹۸۵
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
۴,۳۹۶
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
۲,۶۸۸
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
۲,۴۴۴
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
۲,۴۳۸
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
۳,۱۱۷
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
۴,۰۴۴
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
۴,۷۹۲
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
۹,۶۸۳
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
۵,۷۲۹
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
۳,۰۴۵
گل استون ویلا به لسترسیتی ( گویلبرت )
گل استون ویلا به لسترسیتی ( گویلبرت )
۲,۰۶۷
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
۸,۳۲۲
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
۵,۱۳۳