تنیس روی میز قهرمانی آسیا - اندونزی

۵۷۸

شبکه ورزش
۷ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۷:۳۸
دیدار نهایی تور استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
دیدار نهایی تور استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
۴۶۱
تور جهانی تنیس روی میز جایزه بزرگ
تور جهانی تنیس روی میز جایزه بزرگ
۴۹۱
تور استرالیا ۲۰۲۰ ، دی مینار - نادال
تور استرالیا ۲۰۲۰ ، دی مینار - نادال
۴۸۹
دیدار نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان - تایلند
دیدار نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان - تایلند
۳۸۵
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین
۴۷۱
تور جهانی جایزه بزرگ چین
تور جهانی جایزه بزرگ چین
۲۸۵
مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی میز
مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی میز
۴۸۰
نادال - استفانوس ( دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ )
نادال - استفانوس ( دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ )
۴۹۹
نیمه نهایی تور جهانی ۲۰۱۹ اتریش
نیمه نهایی تور جهانی ۲۰۱۹ اتریش
۴۳۲
تور جهانی تنیس روی میز
تور جهانی تنیس روی میز
۵۰۶
تور جهانی الماس تی ۲ - سنگاپور
تور جهانی الماس تی ۲ - سنگاپور
۴۰۶
دیدار نهایی جام جهانی
دیدار نهایی جام جهانی
۶۶۸
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹
۵۶۱
دیدار مسابقات جام نهایی ۲۰۱۹
دیدار مسابقات جام نهایی ۲۰۱۹
۵۴۳
دیدار نهایی تنیس دیویس کاپ ۲۰۱۹ ، کانادا - اسپانیا
دیدار نهایی تنیس دیویس کاپ ۲۰۱۹ ، کانادا - اسپانیا
۷۲۰
تنیس لندن ۲۰۱۹
تنیس لندن ۲۰۱۹
۹۰۹
مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
۹۶۱
تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹
تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹
۶۶۵
دیدار نهایی تنیس لندن ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس لندن ۲۰۱۹
۹۴۴
تور جهانی تنیس روی میز - آلمان ۲۰۱۹
تور جهانی تنیس روی میز - آلمان ۲۰۱۹
۳۴۳
دیدار نیمه نهایی تنیس لندن ۲۰۱۹
دیدار نیمه نهایی تنیس لندن ۲۰۱۹
۲,۱۱۷
جوکوويچ - فدرر - لندن ۲۰۱۹
جوکوويچ - فدرر - لندن ۲۰۱۹
۲,۲۹۱
تنیس لندن ۲۰۱۹
تنیس لندن ۲۰۱۹
۷۲۵
جوکوويچ - تيم - لندن ۲۰۱۹
جوکوويچ - تيم - لندن ۲۰۱۹
۹۶۶
مرحله نیمه پایانی تنیس جایزه بزرگ آرشا  - حسام یزدی - سینا مقیمی
مرحله نیمه پایانی تنیس جایزه بزرگ آرشا - حسام یزدی - سینا مقیمی
۵۸۵
لیگ برتر تنیس روی میز
لیگ برتر تنیس روی میز
۶۰۲
دیدار نهایی تنیس - پاریس ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس - پاریس ۲۰۱۹
۶۸۲
رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز
رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز
۱,۲۰۷
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
رقابت های تنیس جایزه بزرگ - تهران
۷۲۲
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ با قهرمانی جوکوویچ
دیدار نهایی تنیس مسترز پاریس ۲۰۱۹ با قهرمانی جوکوویچ
۶۹۷