استقبال از پیکرهای مطهر ۷۰ شهید تازه تفحص شده

۷۲

شبکه ۲
۵ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۰:۳۳