بیست و دومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

۶۳

شبکه آموزش
۵ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۳:۰۷
ترویج کتابخوانی به کمک نهادینه شدن فرهنگ وقف
ترویج کتابخوانی به کمک نهادینه شدن فرهنگ وقف
۱۴
برگزاری هجدهمین رویداد کتاب و رسانه
برگزاری هجدهمین رویداد کتاب و رسانه
۳۲
۲۹ آبان ۱۳۹۸
۲۹ آبان ۱۳۹۸
۱۲۴
مدرسه برکت حضرت رقیه شهرستان گوگان
مدرسه برکت حضرت رقیه شهرستان گوگان
۸۴
برگزاری کارگاه تحلیل صنعت آموزش با رویکرد اشتغال و ارزش آفرینی
برگزاری کارگاه تحلیل صنعت آموزش با رویکرد اشتغال و ارزش آفرینی
۴۵
سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
۸۰
نقش کتاب در حفظ فرهنگهای بومی و ملی
نقش کتاب در حفظ فرهنگهای بومی و ملی
۲۶
نکوداشت سید محمد هاشمی معلم حقوق عمومی
نکوداشت سید محمد هاشمی معلم حقوق عمومی
۷۹
هشتمین همایش بین المللی زلزله
هشتمین همایش بین المللی زلزله
۳۳
برگزاری سی سومین کنفرانس بین امللی وحدت اسلامی
برگزاری سی سومین کنفرانس بین امللی وحدت اسلامی
۲۳
غذای محلی ایرانی - اصفهان
غذای محلی ایرانی - اصفهان
۳۲
دلایل افت کیفی پایان نامه های دانشجویان
دلایل افت کیفی پایان نامه های دانشجویان
۲۰
علل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی
علل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی
۶۶
رویکرد سازمان فنی و حرفه ای به عنوان متولی مهارت
رویکرد سازمان فنی و حرفه ای به عنوان متولی مهارت
۸۴
اولین همایش ملی حکمرانی در دانشگاه
اولین همایش ملی حکمرانی در دانشگاه
۶۸
برگزاری سومین جایزه مصطفی ص
برگزاری سومین جایزه مصطفی ص
۳۹
فرصت های اشتغال آفرینی دانشجویان فنی و حرفه ای
فرصت های اشتغال آفرینی دانشجویان فنی و حرفه ای
۴۰
اعطای هزار گواهینامه مهارتی به نیروهای مسلح کشور
اعطای هزار گواهینامه مهارتی به نیروهای مسلح کشور
۵۸
مهمترین دلایل کتاب نخواندن ایرانی ها
مهمترین دلایل کتاب نخواندن ایرانی ها
۵۲
ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان با تکالیف درسی
ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان با تکالیف درسی
۴۷
اعتبار سنجی آموزشگاه های آزاد
اعتبار سنجی آموزشگاه های آزاد
۱۸۶
بررسی معظلات اوقات فراغت ئانشجویان
بررسی معظلات اوقات فراغت ئانشجویان
۵۷
بررسی مسائل و مشکلات خوابگاه های دانشجویان
بررسی مسائل و مشکلات خوابگاه های دانشجویان
۶۳
غلط نویسی های رایج نوشتاری در زبان فارسی
غلط نویسی های رایج نوشتاری در زبان فارسی
۳۴۵
معذل آلودگی صوتی در مدارس
معذل آلودگی صوتی در مدارس
۹۱
مهارت آموزی راهی برای استغال بانوان
مهارت آموزی راهی برای استغال بانوان
۶۹
از اهمیت کتابخوانی در توسعه مهارت های کودکان و نوجوانان
از اهمیت کتابخوانی در توسعه مهارت های کودکان و نوجوانان
۱۰۳
برگزاری مانور مسابقه با بحران در مدارس
برگزاری مانور مسابقه با بحران در مدارس
۷۷
مطالبات دانش آموزان کشور
مطالبات دانش آموزان کشور
۲۶
برگزاری هشتاد و هشتمین نشست علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
برگزاری هشتاد و هشتمین نشست علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
۱۷