مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی - امارات ۲۰۱۹

۲۶۵

شبکه ورزش
۵ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۵:۰۸
هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۲,۴۹۸
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
۳۹۹
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
۹۹۳
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۱۷۸
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۸۱۷
هفته سوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته سوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۸,۶۳۶
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
۱,۳۲۹
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
۱,۳۸۳
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
۷۵۱
لیگ تبراندازی با کمان
لیگ تبراندازی با کمان
۷۲۷
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۱,۳۳۱
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
۶۸۷
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
۴۸۴
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
۱,۰۲۳
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
۵۷۳
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
۴۶۶
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
۶۱۵
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
۳۹۰
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
۶۵۴
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
۷۸۴
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
۴۳۶
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
۳۶۵
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
۵۹۸
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
۷۱۶
مرحله چهارم تیر و کمان ریکرو انفرادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
مرحله چهارم تیر و کمان ریکرو انفرادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
۵۶۹
تیر و کمان ماده ریکرو جام جهانی آلمان ۲۰۱۹
تیر و کمان ماده ریکرو جام جهانی آلمان ۲۰۱۹
۵۸۷
مرحله پایانی رشته تراپ قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
مرحله پایانی رشته تراپ قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
۴۶۲
تیراندازی قهرمانی جهان اسکیت ایتالیا ۲۰۱۹
تیراندازی قهرمانی جهان اسکیت ایتالیا ۲۰۱۹
۶۶۲
تيراندازی قهرمانی جهان/ايتاليا۲۰۱۹
تيراندازی قهرمانی جهان/ايتاليا۲۰۱۹
۲۶۰