بازی به جای فیزیوتراپی

۶۹

شبکه سلامت
۴ آبان ماه ۱۳۹۸
۲۱:۴۵
بازی به جای فیزیوتراپی
بازی به جای فیزیوتراپی
۲۵
الگوهای تغییرات آب و هوا - گوین اشمیت
الگوهای تغییرات آب و هوا - گوین اشمیت
۲۳
روانشناسی خود آینده
روانشناسی خود آینده
۲۸
آزمایش پارکینسون با یک تماس تلفنی
آزمایش پارکینسون با یک تماس تلفنی
۱۱
علم متوهم
علم متوهم
۲۲
گوشی دست دوم شما می تواند جنگل پر باران را نجات دهد
گوشی دست دوم شما می تواند جنگل پر باران را نجات دهد
۵۴
آیا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند؟ - ایبن بِیِر
آیا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند؟ - ایبن بِیِر
۵۲
برای تفکر دوگانه آماده شوید
برای تفکر دوگانه آماده شوید
۶۸
جلوه تازه ای از حیات - تئو یانسن
جلوه تازه ای از حیات - تئو یانسن
۳۹
باغی در آپارتمان من - بریتا رایلی
باغی در آپارتمان من - بریتا رایلی
۲۶
معجزه های پنهان طبیعت
معجزه های پنهان طبیعت
۵۵
تولید چرم وگوشت بدون کشتن حیوانات
تولید چرم وگوشت بدون کشتن حیوانات
۵۵
آندریاس فورگاکس - تولید چرم و گوشت بدون کشتن حیوانات
آندریاس فورگاکس - تولید چرم و گوشت بدون کشتن حیوانات
۳۱
روش حل مشکلات ترافیکی
روش حل مشکلات ترافیکی
۸۳
الگوهایی که در زمینه تغییرات آب و هوایی میبینیم
الگوهایی که در زمینه تغییرات آب و هوایی میبینیم
۴۲
روانشناسی خود آینده
روانشناسی خود آینده
۹۶
معجزه های پنهان طبیعت
معجزه های پنهان طبیعت
۹۲
قدرت باور برای بهتر شدن
قدرت باور برای بهتر شدن
۱۳۲
در جستجوی نقش آفرینان غیر منتظره در عرصه ژنتیک - استیون فرند
در جستجوی نقش آفرینان غیر منتظره در عرصه ژنتیک - استیون فرند
۳۹
آزمایش پارکینسون با یک تماس تلفن
آزمایش پارکینسون با یک تماس تلفن
۷۲
فابیان اوفنر - علم متوهم
فابیان اوفنر - علم متوهم
۵۵
معادله ای جدید برای هوش
معادله ای جدید برای هوش
۱۱۴
ژن ها
ژن ها
۱۱۲
ایده هایی درباره ایدز
ایده هایی درباره ایدز
۶۵
گوشی دست دوم شما می تواند جنگل های پر باران را نجات دهد
گوشی دست دوم شما می تواند جنگل های پر باران را نجات دهد
۴۰
ایا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند
ایا قارچ ها پلاستیک های تازه هستند
۱۱۰
برای تفکر دو گانه آماده شوید
برای تفکر دو گانه آماده شوید
۱۴۲
جلوه تازه ای از حیات
جلوه تازه ای از حیات
۴۹
معجزه های پنهان طبیعت
معجزه های پنهان طبیعت
۱۱۹