گل تراکتورسازی به صنعت نفت آبادان (محمدرضا آزادی)

۱,۸۵۷