تور جهانی تنیس روی میز - سوئد ۲۰۱۹

۵۱۵

شبکه ورزش
۲ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۸
تور جهانی دونفره جایزه بزرگ چین
تور جهانی دونفره جایزه بزرگ چین
۱۱۵
چین - چین تایپه ، یک چهارم نهایی جایزه بزرگ چین
چین - چین تایپه ، یک چهارم نهایی جایزه بزرگ چین
۱۰۴
دیدار پایانی جام جهانی ۲۰۱۹ ژاپن -چین - کره جنوبی
دیدار پایانی جام جهانی ۲۰۱۹ ژاپن -چین - کره جنوبی
۱۴۶
مسابقات جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
مسابقات جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
۲۱۰
دیدار نهایی جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ( چین - کره جنوبی )
دیدار نهایی جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ( چین - کره جنوبی )
۱۶۷
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، کالدرانو - ژندونگ
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، کالدرانو - ژندونگ
۱۷۸
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، لیانگ - ما لونگ
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، لیانگ - ما لونگ
۱۳۵
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹
جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹
۴۶۸
نیمه نهایی جایزه بزرگ چین ، ما لونگ - ژو ژین
نیمه نهایی جایزه بزرگ چین ، ما لونگ - ژو ژین
۳۴۹
تور جهانی جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
تور جهانی جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
۲۱۳
مرحله یک شانزدهم جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، لین - اوتچاروف
مرحله یک شانزدهم جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، لین - اوتچاروف
۱۹۲
مسابقات جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
مسابقات جایزه بزرگ چین - ۲۰۱۹
۳۴۲
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، ما لونگ - یونگسیک
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین ۲۰۱۹ ، ما لونگ - یونگسیک
۵۱۱
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - چین تایپه
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - چین تایپه
۲۵۵
دیدار نهایی تنیس روی میز چین - ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس روی میز چین - ۲۰۱۹
۵۶۵
مسابقات انتخابی تیم ملی
مسابقات انتخابی تیم ملی
۱,۰۴۳
رقابت های تور جهانی الماس سنگاپور ۲۰۱۹
رقابت های تور جهانی الماس سنگاپور ۲۰۱۹
۲۹۵
تور جهانی پلاتینیوم آلمان
تور جهانی پلاتینیوم آلمان
۳۱۸
مرحله دوم لیگ برتر - مجموعه ورزشی انقلاب
مرحله دوم لیگ برتر - مجموعه ورزشی انقلاب
۱,۷۹۸
ديدار نيمه نهايی تور جهانی تنيس روی ميز اتريش - ۲۰۱۹
ديدار نيمه نهايی تور جهانی تنيس روی ميز اتريش - ۲۰۱۹
۴۸۰
دیدار پایانی جام جهانی ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - کره جنوبی
دیدار پایانی جام جهانی ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - کره جنوبی
۳۳۲
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - ژاپن
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹ ، چین - ژاپن
۳۳۶
جام جهانی ژاپن ۲۰۱۹ ، نیجریه - چین تایپه
جام جهانی ژاپن ۲۰۱۹ ، نیجریه - چین تایپه
۳۳۶
دیدار پایانی تور جهانی آلمان ۲۰۱۹ ، چین - آلمان
دیدار پایانی تور جهانی آلمان ۲۰۱۹ ، چین - آلمان
۷۱۷
دیدار پایانی مسابقات آلمان ۲۰۱۹ ، ژو ژین - فان ژندونگ
دیدار پایانی مسابقات آلمان ۲۰۱۹ ، ژو ژین - فان ژندونگ
۶۷۴
دور دوم تور ایرانی
دور دوم تور ایرانی
۸۹۴
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
۳۳۵
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
۳۳۹
تور جهانی تنیس روی میز آلمان ۲۰۱۹ ، تیمو بول - فان ژندونگ
تور جهانی تنیس روی میز آلمان ۲۰۱۹ ، تیمو بول - فان ژندونگ
۶۸۵