مسابقات اسپید وی

۲۶۵

شبکه ورزش
۲ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۰:۳۲
مسابقات بخش سرعت در قطر ۲۰۱۹
مسابقات بخش سرعت در قطر ۲۰۱۹
۲۲۹
مرحله دوم مسابقات موتور سواری سرعت
مرحله دوم مسابقات موتور سواری سرعت
۵۰۸
کلاس سوپر استار آرژانتین ۲۰۱۹
کلاس سوپر استار آرژانتین ۲۰۱۹
۳۱۲
بخش سرعت در کلاس سوپر بایک قطر ۲۰۱۹
بخش سرعت در کلاس سوپر بایک قطر ۲۰۱۹
۹۸۴
مسابقات سرعت آرژانتین ۲۰۱۹
مسابقات سرعت آرژانتین ۲۰۱۹
۷۶۴
موتو جی پی والنسیا - قهرمانی مارک مارکز
موتو جی پی والنسیا - قهرمانی مارک مارکز
۱,۵۵۱
مرحله پایانی موتو جی پی ۲۰۱۹ - اسپانیا
مرحله پایانی موتو جی پی ۲۰۱۹ - اسپانیا
۱,۵۲۵
رقابت های موتور سواری قطر ۲۰۱۹
رقابت های موتور سواری قطر ۲۰۱۹
۸۴۷
موتوکراس در کلاس ام ایکس ۲ هلند ۲۰۱۹
موتوکراس در کلاس ام ایکس ۲ هلند ۲۰۱۹
۴۱۶
مسابقات کلاس سوپراسپورت قطر ۲۰۱۹
مسابقات کلاس سوپراسپورت قطر ۲۰۱۹
۳۱۶
سرعت
سرعت
۳۷۵
قهرمانی ماوریک وینالس در موتو جی پی مالزی ۲۰۱۹
قهرمانی ماوریک وینالس در موتو جی پی مالزی ۲۰۱۹
۹۳۵
دور دوم مسابقات سرعت  - پرتغال ۲۰۱۹
دور دوم مسابقات سرعت - پرتغال ۲۰۱۹
۳۳۷
مرحله هجدهم مسابقات موتورسواری موتو۲ - مالزی ۲۰۱۹
مرحله هجدهم مسابقات موتورسواری موتو۲ - مالزی ۲۰۱۹
۵۶۷
مرحله هجدهم مسابقات موتورسواری موتو۳ - مالزی ۲۰۱۹
مرحله هجدهم مسابقات موتورسواری موتو۳ - مالزی ۲۰۱۹
۳۱۰
هجدهمین موتو جی بی ۲۰۱۹ مالزی
هجدهمین موتو جی بی ۲۰۱۹ مالزی
۱,۶۱۳
مرحله هجدهم موتو ۲ مالزی ۲۰۱۹
مرحله هجدهم موتو ۲ مالزی ۲۰۱۹
۵۶۰
مرحله هجدهم موتو۳ مالزی ۲۰۱۹
مرحله هجدهم موتو۳ مالزی ۲۰۱۹
۵۶۰
موتور جی پی استرالیا
موتور جی پی استرالیا
۵۸۴
مسابقات موتور سواری سرعت ۲۰۱۹ - دانمارک
مسابقات موتور سواری سرعت ۲۰۱۹ - دانمارک
۳۷۷
مسابقات موتور ۲ - جزیره فیلیپ در استرالیا
مسابقات موتور ۲ - جزیره فیلیپ در استرالیا
۲۶۷
مسابقات موتو ۳ - جزیره فیلیپ در استرالیا
مسابقات موتو ۳ - جزیره فیلیپ در استرالیا
۱۹۳
قهرمانی مارک مارکز در موتو جی پی استرالیا ۲۰۱۹
قهرمانی مارک مارکز در موتو جی پی استرالیا ۲۰۱۹
۳۷۰
مسابقه کلاس سوپر اسپورت
مسابقه کلاس سوپر اسپورت
۴۰۷
مرحله هفدهم موتو جی پی استرالیا ۲۰۱۹
مرحله هفدهم موتو جی پی استرالیا ۲۰۱۹
۱,۲۰۴
مرحله هفدهم موتو ۲ استرالیا ۲۰۱۹
مرحله هفدهم موتو ۲ استرالیا ۲۰۱۹
۳۱۵
مرحله هفدهم موتو ۳ استرالیا ۲۰۱۹
مرحله هفدهم موتو ۳ استرالیا ۲۰۱۹
۴۱۹
مرحله شانزدهم رقابت های موتو ۳ ژاپن ۲۰۱۹
مرحله شانزدهم رقابت های موتو ۳ ژاپن ۲۰۱۹
۹۶۵
مرحله شانزدهم رقابت های موتو جی پی ژاپن ۲۰۱۹ - قهرمانی مارک مارکز
مرحله شانزدهم رقابت های موتو جی پی ژاپن ۲۰۱۹ - قهرمانی مارک مارکز
۳۷۰