گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
۸۹۶
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
۱,۱۱۶
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۲,۵۰۸
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
۶,۸۰۸
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۰,۴۷۱
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
۳,۰۹۹
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
۲,۷۲۰
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
۱,۶۸۱
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
۱,۸۳۸
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
۵,۴۴۱
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
۴,۴۱۷
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
۳,۷۴۵
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
۲,۶۵۶
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
۴,۹۶۱
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
۳,۰۱۵
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
۲,۵۵۴
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
۲,۹۶۵
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
۱,۸۵۲
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
۶,۱۷۰
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
۴,۷۴۴
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
۴,۷۹۵
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
۷,۱۶۹
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
۶,۰۵۱
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
گل اول منچسترسیتی به کریستال پالاس (سرخیو آگوئرو)
۴,۳۲۲
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
گل اول کریستال پالاس به منچسترسیتی (جنک توسون)
۴,۴۸۰
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
گل دوم بنفیکا به اسپورتینگ (دبل رافا سیلوا)
۱,۶۰۷
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
گل اول بنفیکا به اسپورتینگ (رافا سیلوا)
۱,۱۷۰
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
گل دوم براگا به پورتو (پاولینهو )
۱,۹۱۸
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
گل اول پورتو به براگا (سوارز)
۱,۵۲۷
گل اول براگا به پورتو (فرانسرگیو )
گل اول براگا به پورتو (فرانسرگیو )
۱,۴۰۸