گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
۱۰,۴۰۹
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
۷,۷۷۱
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
۷,۵۱۴
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
۱۰,۹۰۰
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
۸,۱۳۵
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
۵,۷۴۶
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
۵,۵۳۰
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
۵,۱۰۰
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
۱۹,۹۳۱
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
۱۹,۵۶۹
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
۱۶,۰۰۹
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
۱۳,۲۷۸
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
۶,۳۱۴
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
۷,۱۳۳
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
۶,۶۰۲
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
۵,۶۴۲
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
۴,۶۱۷
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
۴,۱۲۱
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
۲,۵۵۳
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
۲,۳۱۹
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
۲,۲۷۹
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
۳,۰۳۴
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
۳,۸۷۶
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
۴,۶۷۸
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
۹,۳۷۷
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
۵,۶۰۹
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
۲,۹۶۱
گل استون ویلا به لسترسیتی ( گویلبرت )
گل استون ویلا به لسترسیتی ( گویلبرت )
۲,۰۲۵
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
۸,۱۶۹
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
۵,۰۱۶