گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
گل آاس رم به یوونتوس ( بوفون - گل به خودی )
۲۰,۱۱۸
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
گل سوم یوونتوس به آاس رم ( بونوچی )
۱۴,۹۹۳
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
گل دوم یوونتوس به آاس رم ( بنتاکور )
۱۴,۵۵۸
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
گل اول یوونتوس به آاس رم ( کریستیانو رونالدو )
۲۱,۱۳۹
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
گل دوم آرسنال به چلسی (هکتور بیرین)
۱۶,۱۳۷
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
گل دوم چلسی به آرسنال (سزار آزپیلیکوئتا)
۱۱,۳۷۲
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
گل اول آرسنال به چلسی (گابریل مارتینلی)
۱۰,۹۶۷
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
گل اول چلسی به آرسنال (جورجینیو)
۱۰,۱۲۹
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
گل اول بارسلونا به گرانادا (لیونل مسی)
۲۴,۱۲۱
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
گل دوم لیورپول به منچستریونایتد (محمد صلاح)
۲۱,۶۳۱
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
گل اول لیورپول به منچستریونایتد (ویرجیل فن دایک)
۱۷,۳۹۱
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
گل دوم رئال‌ مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)
۲۱,۹۸۰
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
گل سویا به رئال‌ مادرید (لوک دی یانگ)
۱۰,۵۹۵
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
گل اول رئال‌ مادرید به سویا (کاسمیرو)
۱۱,۹۷۹
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
گل چهارم یوونتوس به اودینزه (داگلاس کاستا - پنالتی)
۸,۳۷۵
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
گل سوم یوونتوس به اودینزه (دبل پائولو دیبالا)
۷,۱۵۵
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به اودینزه (پائولو دیبالا - پنالتی)
۵,۶۱۹
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
گل اول یوونتوس به اودینزه (گونزالو ایگواین)
۵,۰۰۵
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
گل چهارم اینتر میلان به کالیاری ( رانوکیا )
۲,۸۷۵
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
گل کالیاری به اینتر میلان ( اولیوا )
۲,۶۳۱
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
گل سوم اینتر میلان به کالیاری ( لوکاکو )
۲,۶۳۹
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
گل دوم اینتر به کالیاری ( بورخا والرو )
۳,۲۲۷
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
گل اول اینتر به کالیاری ( لوکاکو )
۴,۲۱۳
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
گل آاس رم به یوونتوس (دیه‌ گو پروتی - پنالتی)
۴,۹۱۰
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
گل دوم یوونتوس به آاس رم (رونالدو - پنالتی)
۹,۹۵۲
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
گل اول یوونتوس به آاس رم (دمیرال)
۵,۸۱۵
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
گل لسترسیتی به استون ویلا (کلیچی ایهیناچو)
۳,۰۹۴
گل استون ویلا به لسترسیتی ( گویلبرت )
گل استون ویلا به لسترسیتی ( گویلبرت )
۲,۰۸۲
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
گل منچستر یونایتد به منچستر سیتی ( رشفورد )
۸,۴۷۰
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
گل سوم منچستر سیتی به منچستر یونایتد ( پریه را - گل به خودی )
۵,۲۲۹