گل پنجم بایرن مونیخ به شالکه ( گرنابری )
گل پنجم بایرن مونیخ به شالکه ( گرنابری )
۲,۶۳۴
گل سوم بایرن مونیخ به شالکه ( گورتزکا )
گل سوم بایرن مونیخ به شالکه ( گورتزکا )
۲,۷۴۹
گل دوم بایرن مونیخ به شالکه ( توماس مولر )
گل دوم بایرن مونیخ به شالکه ( توماس مولر )
۲,۶۲۹
گل اول بایرن مونیخ به شالکه ( لواندوفسکی )
گل اول بایرن مونیخ به شالکه ( لواندوفسکی )
۲,۹۱۶
گل دوم والنسیا به بارسلونا ( گومز )
گل دوم والنسیا به بارسلونا ( گومز )
۷,۴۰۸
گل اول والنسیا به بارسلونا ( آلبا - گل به خودی )
گل اول والنسیا به بارسلونا ( آلبا - گل به خودی )
۷,۹۰۸
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
گل سوم پاری سن ژرمن به رنس ( کواسی )
۱۲,۶۷۳
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
گل دوم پاری سن ژرمن به رنس ( کونان - گل به خودی )
۷,۱۵۸
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
گل اول پاری سن ژرمن به رنس ( مارکینیوش )
۷,۱۰۱
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل دوم یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۲۰,۸۱۱
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
گل اول پارما به یوونتوس (آندرس کورنلیوس)
۱۰,۸۲۸
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
گل اول یوونتوس به پارما (کریستیانو رونالدو)
۱۶,۲۹۰
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
گل سوم آاس رم به جنوا (لورنزو پلگرینی)
۴,۲۸۱
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
گل اول جنوا به آاس رم (گوران پاندف)
۳,۷۱۸
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
گل دوم آاس رم به جنوا (بیراشی - گل بخودی)
۲,۲۳۵
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
گل اول آاس رم به جنوا (چنگیز اوندر)
۲,۳۰۳
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
گل چهارم بایرن مونیخ به هرتا برلین (پریشیچ)
۶,۷۸۹
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
گل سوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (تیاگو)
۵,۱۰۴
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
گل دوم بایرن مونیخ به هرتا برلین (لواندوفسکی)
۴,۶۳۴
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
گل اول بایرن مونیخ به هرتا برلین (مولر)
۳,۲۸۶
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
گل سوم میلان به اودینزه (ربیچ)
۵,۵۲۰
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
گل دوم اودینزه به میلان (لازانیا)
۳,۴۷۶
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
گل دوم میلان به اودینزه (هرناندز)
۲,۹۷۸
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
گل اول میلان به اودینزه (ربیچ)
۳,۴۳۴
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
گل اول اودینزه به میلان (لارسن)
۲,۰۷۴
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
گل دوم ایبار به اتلتیکومادرید (اکسپوزیتو)
۷,۲۱۰
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
گل اول ایبار به اتلتیکومادرید (بورخس)
۵,۱۴۸
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
گل نیوکاسل به چلسی (ایزاک هایدن)
۵,۱۵۷
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
گل دوم کریستال پالاس به منچسترسیتی (فرناندینیو - گل بخودی)
۷,۴۶۵
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
گل دوم منچسترسیتی به کریستال پالاس (دبل سرخیو آگوئرو)
۶,۵۱۹