مسیر بیست و چهارم - نبرد سهمگین ایروهازاکا

۱۱,۴۶۲

شبکه پویا
۱ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۷:۵۹
مسیر بیست و چهارم - روز آخر
مسیر بیست و چهارم - روز آخر
۱۱,۲۹۰
مسیر بیست و سوم - جاده باریک
مسیر بیست و سوم - جاده باریک
۷,۶۴۰
مسیر بیست و دوم - پیروزی
مسیر بیست و دوم - پیروزی
۶,۳۲۸
مسیر بیست و یکم-غافلگیری
مسیر بیست و یکم-غافلگیری
۵,۱۰۵
مسیر بیستم-غرور هاکونه
مسیر بیستم-غرور هاکونه
۶,۸۷۲
مسیر نوزدهم - نزدیک شدن به قله
مسیر نوزدهم - نزدیک شدن به قله
۶,۰۳۴
مسیر هجدهم - تلاش ناروکو
مسیر هجدهم - تلاش ناروکو
۵,۱۵۷
مسیر هفدهم - شروع کوهستان
مسیر هفدهم - شروع کوهستان
۶,۳۷۴
فصل چهارم - مسیر شانزدهم-سوهوکو عقب می افتد
فصل چهارم - مسیر شانزدهم-سوهوکو عقب می افتد
۶,۰۱۸
فصل ۴ - مسیر پانزدهم: خط پایان لذت بخش
فصل ۴ - مسیر پانزدهم: خط پایان لذت بخش
۷,۰۰۸
مسیر افتخار
مسیر افتخار
۶,۹۹۶
مسیر سیزدهم - تهدید فرصت
مسیر سیزدهم - تهدید فرصت
۵,۰۱۱
مسیر دوازدهم-امیدهای از دست رفته
مسیر دوازدهم-امیدهای از دست رفته
۴,۸۴۸
مسیر نوزدهم-قهرمان کوهستان
مسیر نوزدهم-قهرمان کوهستان
۱۰,۰۹۱
فصل چهارم - مسیر دهم: یوتو شینکای
فصل چهارم - مسیر دهم: یوتو شینکای
۷,۵۲۶
مسیر نهم - امید
مسیر نهم - امید
۶,۷۳۸
مسیر هشتم : روز  دوم - حرکت
مسیر هشتم : روز دوم - حرکت
۹,۷۶۷
فصل چهارم-مسیر هفتم رد پای امید
فصل چهارم-مسیر هفتم رد پای امید
۶,۸۴۷
فصل چهارم - مسیر ششم: اتحاد سوهوکو
فصل چهارم - مسیر ششم: اتحاد سوهوکو
۵,۷۸۸
فصل چهارم - مسیر پنجم: سه ثانیه اختلاف
فصل چهارم - مسیر پنجم: سه ثانیه اختلاف
۹,۲۲۴
فصل چهارم - مسیر چهارم - اراده قوی
فصل چهارم - مسیر چهارم - اراده قوی
۶,۱۶۰
فصل چهارم - مسیر سوم-زمان معین
فصل چهارم - مسیر سوم-زمان معین
۶,۹۶۰
فصل چهارم-مسیر دوم-من بهترم
فصل چهارم-مسیر دوم-من بهترم
۶,۶۹۸
فصل چهارم - مسیر اول: رقابت پایانی روز اول
فصل چهارم - مسیر اول: رقابت پایانی روز اول
۹,۵۷۳
مسیر بیست و پنجم - به آسمان نگاه کن
مسیر بیست و پنجم - به آسمان نگاه کن
۷,۸۹۵
مسیر بیست و سوم - تعقیب اونودا
مسیر بیست و سوم - تعقیب اونودا
۱۹,۵۹۵
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
۱۱,۹۴۰
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
۲۰,۴۹۹
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
۱۲,۳۰۳