چشم انداز آینده آفریقا از فیلمسازان آفریقایی

۲۰۵

شبکه ۴
۱ آبان ماه ۱۳۹۸
۱۱:۲۸
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
۶۲
پتانسیل هیجان برای انرژی خورشیدی
پتانسیل هیجان برای انرژی خورشیدی
۶۹
سه افسانه درباره آینده کار و چرا آنها درست نیستند ؟
سه افسانه درباره آینده کار و چرا آنها درست نیستند ؟
۶۸
چگونه با دوستان افسرده ارتباط برقرار کنید
چگونه با دوستان افسرده ارتباط برقرار کنید
۴۷۷
چگونه ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
چگونه ذهن سرگردان خود را تکان دهیم
۱۷۶
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
۱۴۶
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
۱۲۷
برای حل مشکلات بزرگ نباید حتما یک متخصص باشیم
برای حل مشکلات بزرگ نباید حتما یک متخصص باشیم
۱۵۷
برای بازماندگان ابولا بحران هنوز ادامه دارد
برای بازماندگان ابولا بحران هنوز ادامه دارد
۱۲۰
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
۲۱۵
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
۱۳۴
عکس هایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
عکس هایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
۱۰۴
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
۲۲۱
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
۲۲۰
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
۳۰۷
رازهایی از کشف شگفت انگیز اقیانوس ها
رازهایی از کشف شگفت انگیز اقیانوس ها
۳۷۸
۲۷ آبان ۱۳۹۸
۲۷ آبان ۱۳۹۸
۳۹۲
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد ؟
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد ؟
۱۷۵
دانشمندان میتوانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
دانشمندان میتوانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
۱۹۱
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
۱۶۹
بیائید از مریخ به عنوان سیاره پشتیبان استفاده نکنیم
بیائید از مریخ به عنوان سیاره پشتیبان استفاده نکنیم
۱۶۴
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است ؟
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است ؟
۱۳۵
حلقه مفقود شده انرژی تجدیدپذیر
حلقه مفقود شده انرژی تجدیدپذیر
۱۲۷
برنامه ریزی برای پایان نفت
برنامه ریزی برای پایان نفت
۱۴۷
مصاحبه‌ای نادر با ریاضیدانی که وال‌استریت را هک کرد
مصاحبه‌ای نادر با ریاضیدانی که وال‌استریت را هک کرد
۲۲۱
حلقه مفقوده انرژی تجدیدپذیر
حلقه مفقوده انرژی تجدیدپذیر
۱۴۴
آوای لذت بخش زبان اشاره
آوای لذت بخش زبان اشاره
۲۱۴
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۱۲۴
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
۲۱۲
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۱۳۷