شرح وظایف مسئول فنی داروخانه

۷۸

شبکه سلامت
۱ آبان ماه ۱۳۹۸
۰۹:۰۳
شیرهای رژیمی و متابولیک
شیرهای رژیمی و متابولیک
۸۸
شیرهای رژیمی و متابولیک
شیرهای رژیمی و متابولیک
۶۹
مصرف صحیح کورتن ها و مکمل های ورزشی
مصرف صحیح کورتن ها و مکمل های ورزشی
۷۴
کیفیت دارو در صنعت داروسازی کشور
کیفیت دارو در صنعت داروسازی کشور
۵۳
استفاده از مکمل ها برای کاهش خطر بروز پوکی استخوان و درمان آن
استفاده از مکمل ها برای کاهش خطر بروز پوکی استخوان و درمان آن
۵۳
استفاده از مکمل ها برای کاهش خطر بروز پوکی استخوان و درمان آن
استفاده از مکمل ها برای کاهش خطر بروز پوکی استخوان و درمان آن
۶۷
داروهای گیاهی ضد سرطان
داروهای گیاهی ضد سرطان
۱۱۸
چگونگی حفظ کیفیت دارو در منزل
چگونگی حفظ کیفیت دارو در منزل
۶۳
مصرف صحیح داروهای پایین آورنده وزن
مصرف صحیح داروهای پایین آورنده وزن
۷۹
موانع ارائه خدمات در داروخانه ها و تحولات لازم برای بهبود خدمات
موانع ارائه خدمات در داروخانه ها و تحولات لازم برای بهبود خدمات
۲۶۶
موارد مصرف مکملهای تغذیه ای
موارد مصرف مکملهای تغذیه ای
۵۲
تفاوت داروهای ژنریک و اوریجینال
تفاوت داروهای ژنریک و اوریجینال
۸۳
تفاوت ۳ اسم در تعریف هر دارو
تفاوت ۳ اسم در تعریف هر دارو
۵۰
گیاهان دارویی,داروهای گیاهی و داروهای سنتی
گیاهان دارویی,داروهای گیاهی و داروهای سنتی
۸۴
خدمات داروخانه ها
خدمات داروخانه ها
۵۳
کیفیت داروهای داخلی
کیفیت داروهای داخلی
۴۲
ضرورت نظارت بر توزیع و عرضه دارو
ضرورت نظارت بر توزیع و عرضه دارو
۴۴
مبارزه با قاچاق و تاکبات در کالاهای سلامت محور
مبارزه با قاچاق و تاکبات در کالاهای سلامت محور
۶۴
مطالعات بالینی دارویی
مطالعات بالینی دارویی
۵۳
نظارت بر نحوه تولید مواد غذایی و آشامیدنی
نظارت بر نحوه تولید مواد غذایی و آشامیدنی
۱۲۳
تجویز منطقی دارو
تجویز منطقی دارو
۱۲۸
مولکول های دارویی
مولکول های دارویی
۳۱۲
داروهای ترک اعتیاد
داروهای ترک اعتیاد
۱۲۳
مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور
مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور
۷۴
صنعت داروسازی
صنعت داروسازی
۷۸
ارزشمندترین ارکان خانواده
ارزشمندترین ارکان خانواده
۹۹
دارودرمانی سالمندان
دارودرمانی سالمندان
۷۱
سالمندان
سالمندان
۱۰۸
نکاتی در مورد عناوین برچسب مواد غذایی و هشدارها
نکاتی در مورد عناوین برچسب مواد غذایی و هشدارها
۱۳۲