گل اول استقلال به فجر سپاسی (وریا غفوری)

۱۳,۹۰۴

گل شهر خودرو به پارس جنوبی جم (حسین مهربان)
گل شهر خودرو به پارس جنوبی جم (حسین مهربان)
۵,۵۲۱
گل دوم سپاهان به تراکتور (کی‌‌روش استنلی)
گل دوم سپاهان به تراکتور (کی‌‌روش استنلی)
۱۰,۷۴۰
گل اول سپاهان به تراکتور (سجاد شهباززاده)
گل اول سپاهان به تراکتور (سجاد شهباززاده)
۱۰,۲۳۱
گل دوم ذوب آهن به شاهین شهرداری (امیر ارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به شاهین شهرداری (امیر ارسلان مطهری)
۳,۶۲۲
گل اول ذوب آهن به شاهین شهرداری (میلاد فخرالدینی - پنالتی)
گل اول ذوب آهن به شاهین شهرداری (میلاد فخرالدینی - پنالتی)
۲,۳۰۹
گل پارس جنوبی جم به سپاهان (محمد نوری - پنالتی)
گل پارس جنوبی جم به سپاهان (محمد نوری - پنالتی)
۵,۴۶۹
گل سپاهان به پارس جنوبی جم (رضا میرزایی)
گل سپاهان به پارس جنوبی جم (رضا میرزایی)
۲,۸۶۳
گل شهر خودرو به ذوب آهن اصفهان ( امین قاسمی نژاد )
گل شهر خودرو به ذوب آهن اصفهان ( امین قاسمی نژاد )
۸,۹۴۱
گل چهارم تراکتورسازی تبریز به نساجی مازندران ( سوگیتا )
گل چهارم تراکتورسازی تبریز به نساجی مازندران ( سوگیتا )
۶,۴۹۷
گل سوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
گل سوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
۵,۲۲۳
گل دوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
گل دوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
۴,۵۲۵
گل اول تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ویلیان میمبلا )
گل اول تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ویلیان میمبلا )
۵,۲۱۶
گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
۲۱,۷۷۸
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
۱۵,۸۵۸
گل دوم سپاهان به ذوب‌آهن(استنلی)
گل دوم سپاهان به ذوب‌آهن(استنلی)
۹,۲۴۰
گل اول سپاهان به ذوب‌آهن(جورجی)
گل اول سپاهان به ذوب‌آهن(جورجی)
۶,۲۰۹
گل دوم ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( وحید محمد زاده - پنالتی )
گل دوم ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( وحید محمد زاده - پنالتی )
۵,۵۲۱
گل اول پارس جنوبی جم به ذوب آهن اصفهان ( رضا خالقی فر )
گل اول پارس جنوبی جم به ذوب آهن اصفهان ( رضا خالقی فر )
۶,۰۳۴
گل اول ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( کریستانتوس )
گل اول ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( کریستانتوس )
۳,۷۲۳
گل دوم فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( میلاد غریبی )
گل دوم فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( میلاد غریبی )
۹,۰۸۲
گل دوم فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( حسن بیت سعید )
گل دوم فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( حسن بیت سعید )
۴,۶۸۰
گل اول فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( محمدحسین کریم زاده )
گل اول فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( محمدحسین کریم زاده )
۲,۸۵۱
گل اول فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( امیرحسین باقرپور )
گل اول فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( امیرحسین باقرپور )
۲,۰۷۵
گل‌اول لیورپول به شفیلد روی اشتباه عجیب دروازه‌بان
گل‌اول لیورپول به شفیلد روی اشتباه عجیب دروازه‌بان
۳,۳۰۲
گل چهارم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد قادری )
گل چهارم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد قادری )
۳,۷۰۵
گل سوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( بابک مرادی )
گل سوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( بابک مرادی )
۲,۲۵۱
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( حسین مالکی )
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( حسین مالکی )
۲,۴۹۱
گل دوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
گل دوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
۱,۳۹۸
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( بهمن سالاری )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( بهمن سالاری )
۸۱۲