عملیات "میمک" در ارتفاعات مرزی میمک

۱۰۵

شبکه خبر
۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۳:۴۷