بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری

۴,۷۲۹

شبکه ۳
۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۵:۴۵
۵ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۳
۵ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۳
۲۹۷
۵ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۲
۵ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۲
۳,۶۰۳
۵ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۱
۵ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۱
۸۱۵
همخواني نوجوانان در برابر مقام معظم رهبري - ۳ بهمن ۱۳۹۸
همخواني نوجوانان در برابر مقام معظم رهبري - ۳ بهمن ۱۳۹۸
۱,۲۸۵
بیانات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸
بیانات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸
۱,۲۹۸
چرا رهبری بعد از هشت سال به نماز جمعه می آید؟
چرا رهبری بعد از هشت سال به نماز جمعه می آید؟
۳,۶۵۸
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی - ۵ آذر ۱۳۹۸
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی - ۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۴۳۲
گزیده دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری
گزیده دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری
۱,۷۱۹
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۳
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۳
۲,۵۷۶
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۲
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۲
۲,۰۴۴
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۱
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۱
۲,۱۲۲
بیانات رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه - ۲۶ آبان ۱۳۹۸
بیانات رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه - ۲۶ آبان ۱۳۹۸
۸,۵۱۸
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش
۱,۵۳۰
بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
۱,۱۴۶
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی
۷۶۷
بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی
۴۵۶
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه
۴۲۷
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شفافیت مسئولین
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شفافیت مسئولین
۱,۳۴۲
بیانات رهبر انقلاب درباره ی اهمیت ورزش
بیانات رهبر انقلاب درباره ی اهمیت ورزش
۵۵۶
بیانات رهبر انقلاب پیرامون مبارزه با فقر و تبعیض
بیانات رهبر انقلاب پیرامون مبارزه با فقر و تبعیض
۲,۷۰۲
بیانات رهبر انقلاب درباره حماسه راهپیمایی اربعین
بیانات رهبر انقلاب درباره حماسه راهپیمایی اربعین
۹۶۴
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی
۱,۱۱۸
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری
۱,۵۳۰
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نیروی انتظامی
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نیروی انتظامی
۱,۸۹۳
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
۲,۹۸۶
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش دوم
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش دوم
۸۷۶
بیانات رهبر انقلاب در درس خارج فقه
بیانات رهبر انقلاب در درس خارج فقه
۹۷۴
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش اول
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش اول
۲,۸۰۴
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
۷۷۶