هفته سوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی

۸,۸۱۶

شبکه ورزش
۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۳:۵۹
گزیده مسابقات لیگ برتر در مجموعه آزادی
گزیده مسابقات لیگ برتر در مجموعه آزادی
۴۹۰
لیگ برتر تیراندازی - مسابقات تپانچه
لیگ برتر تیراندازی - مسابقات تپانچه
۲۳۶
لیگ برتر تیراندازی - مسابقات تفنگ
لیگ برتر تیراندازی - مسابقات تفنگ
۱۴۶
لیگ دسته یک تیراندازی بانوان - مجموعه ورزشی آزادی
لیگ دسته یک تیراندازی بانوان - مجموعه ورزشی آزادی
۱,۸۹۱
هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۳,۰۷۹
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
۶۵۰
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
۱,۲۵۳
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی - امارات ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی - امارات ۲۰۱۹
۴۷۳
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۳۴۳
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۹۶۸
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
۱,۴۷۲
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
۱,۵۴۰
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
۹۰۶
لیگ تبراندازی با کمان
لیگ تبراندازی با کمان
۹۰۶
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۱,۵۰۰
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
۸۵۴
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
۶۵۱
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
۱,۱۸۷
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
۷۵۰
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
۶۴۰
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
۷۵۹
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
۵۵۱
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
۷۸۸
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
۹۴۱
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
۵۷۷
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
۵۰۵
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
۸۵۷
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
۸۷۴
مرحله چهارم تیر و کمان ریکرو انفرادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
مرحله چهارم تیر و کمان ریکرو انفرادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
۶۹۹