بیانات رهبر انقلاب پیرامون مبارزه با فقر و تبعیض

۲,۶۹۰

شبکه ۳
۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۴:۰۸
همخواني نوجوانان در برابر مقام معظم رهبري - ۳ بهمن ۱۳۹۸
همخواني نوجوانان در برابر مقام معظم رهبري - ۳ بهمن ۱۳۹۸
۹۰۲
بیانات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸
بیانات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸
۶۲۳
چرا رهبری بعد از هشت سال به نماز جمعه می آید؟
چرا رهبری بعد از هشت سال به نماز جمعه می آید؟
۲,۷۳۳
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی - ۵ آذر ۱۳۹۸
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان ، کارآفرینان و فعالان اقتصادی - ۵ آذر ۱۳۹۸
۱,۲۸۲
گزیده دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری
گزیده دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری
۱,۶۵۴
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۳
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۳
۲,۵۴۳
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۲
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۲
۲,۰۰۵
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۱
دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کار آفرینان و فعالان اقتصادی - بخش ۱
۲,۰۹۱
بیانات رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه - ۲۶ آبان ۱۳۹۸
بیانات رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه - ۲۶ آبان ۱۳۹۸
۸,۴۷۵
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش
۱,۴۳۷
بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
۱,۱۱۸
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی
۷۵۱
بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی
۴۳۸
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه
۴۱۱
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شفافیت مسئولین
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شفافیت مسئولین
۱,۳۲۳
بیانات رهبر انقلاب درباره ی اهمیت ورزش
بیانات رهبر انقلاب درباره ی اهمیت ورزش
۵۴۰
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری
۴,۷۱۶
بیانات رهبر انقلاب درباره حماسه راهپیمایی اربعین
بیانات رهبر انقلاب درباره حماسه راهپیمایی اربعین
۹۶۲
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی
۱,۱۰۷
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری
۱,۵۲۲
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نیروی انتظامی
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نیروی انتظامی
۱,۸۸۲
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
۲,۹۶۳
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش دوم
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش دوم
۸۶۷
بیانات رهبر انقلاب در درس خارج فقه
بیانات رهبر انقلاب در درس خارج فقه
۹۵۹
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش اول
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس - بخش اول
۲,۷۹۱
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
۷۴۵