لیگ قهرمانان اروپا آلمان ۲۰۱۹ ، کیل - مشکوف

۱,۰۹۹

شبکه ورزش
۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۶:۳۳
قهرمانی آسیا، بحرین - ایران
قهرمانی آسیا، بحرین - ایران
۹۴۴
هفته بیستم هندبال لیگ آلمان
هفته بیستم هندبال لیگ آلمان
۲۴۰
مسابقات قهرمانی هندبال اروپا
مسابقات قهرمانی هندبال اروپا
۳۰۹
لیگ قهرمانان اروپا ( بارسلونا - پاری سن ژرمن )
لیگ قهرمانان اروپا ( بارسلونا - پاری سن ژرمن )
۵۳۶
لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹ ، زاپوروژی - پورتو
لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹ ، زاپوروژی - پورتو
۲۷۱
لیگ قهرمانان اروپا اسپانیا ۲۰۱۹ ، بارسلونا - فلنزبورگ
لیگ قهرمانان اروپا اسپانیا ۲۰۱۹ ، بارسلونا - فلنزبورگ
۳۴۰
لیگ برتر ( زغال سنگ طبس - ذوب آهن )
لیگ برتر ( زغال سنگ طبس - ذوب آهن )
۱,۴۶۸
مسابقات لیگ برتر
مسابقات لیگ برتر
۹۵۳
هندبال قهرمانی اروپا ( فلنزبورگ - پاری سن ژرمن)
هندبال قهرمانی اروپا ( فلنزبورگ - پاری سن ژرمن)
۷۹۲
(ليگ قهرمانان اروپا ( کيل - زاپروسی
(ليگ قهرمانان اروپا ( کيل - زاپروسی
۳۱۹
هندبال لیگ قهرمانان اروپا - فرانسه ۲۰۱۹
هندبال لیگ قهرمانان اروپا - فرانسه ۲۰۱۹
۵۴۸
لیگ قهرمانان اروپا / بارسلونا - پاری سن ژرمن
لیگ قهرمانان اروپا / بارسلونا - پاری سن ژرمن
۱,۲۰۷
هندبال لیگ قهرمانان اروپا فرانسه ۲۰۱۹ ، پاری سن ژرمن - سلیه
هندبال لیگ قهرمانان اروپا فرانسه ۲۰۱۹ ، پاری سن ژرمن - سلیه
۴۶۶
نیروی زمینی کازرون - زاگرس اسلام آباد
نیروی زمینی کازرون - زاگرس اسلام آباد
۹۵۶
رقابت های آلمان ۲۰۱۹ ، فلنزبورگ - کیل
رقابت های آلمان ۲۰۱۹ ، فلنزبورگ - کیل
۸۸۶
هفته چهارم لیگ برتر ، ستارگان دشتستان - نیروی زمینی کازرون
هفته چهارم لیگ برتر ، ستارگان دشتستان - نیروی زمینی کازرون
۱,۸۴۴
لیگ برتر ، سربداران سبزوار - ذغال سنگ طبس
لیگ برتر ، سربداران سبزوار - ذغال سنگ طبس
۱,۷۹۲
هفته سوم لیگ برتر ، نیروی زمینی کازرون - ذوب آهن اصفهان
هفته سوم لیگ برتر ، نیروی زمینی کازرون - ذوب آهن اصفهان
۱,۵۵۷
هفته دوم لیگ برتر ، ذغال سنگ طبس - نیروی زمینی کازرون
هفته دوم لیگ برتر ، ذغال سنگ طبس - نیروی زمینی کازرون
۱,۵۴۸
هفته دوم لیگ برتر ، ستارگان دشتستان - سربداران سبزوار
هفته دوم لیگ برتر ، ستارگان دشتستان - سربداران سبزوار
۲,۰۸۳