زیارت وارث - ۲۵ مهر ۱۳۹۸

۶۹۲

شبکه ۳
۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۶:۰۱
زیارت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) - ۳۰ دی ۱۳۹۸
زیارت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) - ۳۰ دی ۱۳۹۸
۲۲۷
دعای کمیل - ۲۷ دی ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۲۷ دی ۱۳۹۸
۳۸۹
زیارت امام حسن عسگری (ع) - ۲۶ دی ۱۳۹۸
زیارت امام حسن عسگری (ع) - ۲۶ دی ۱۳۹۸
۲۱۵
دعای کمیل - ۲۰ دی ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۲۰ دی ۱۳۹۸
۳۰۰
قرائت فرازی از دعای کمیل با صدای شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
قرائت فرازی از دعای کمیل با صدای شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
۵۰۹
دعای کمیل - حاج سید مهدی میرداماد - ۱۳ دی ۱۳۹۸
دعای کمیل - حاج سید مهدی میرداماد - ۱۳ دی ۱۳۹۸
۵۲۴
زیارت امام حسن عسگری ( ع ) - ۵ دی ۱۳۹۸
زیارت امام حسن عسگری ( ع ) - ۵ دی ۱۳۹۸
۳۳۴
دعای کمیل - ۲۹ آذر ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۲۹ آذر ۱۳۹۸
۲۸۳
زیارت رسول اکرم - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
زیارت رسول اکرم - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۲۶۸
دعای کمیل - ۲۲ آذر ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۲۲ آذر ۱۳۹۸
۳۴۱
زیارت حضرت علی و حضرت زهرا - ۱۷ آذر ۱۳۹۸
زیارت حضرت علی و حضرت زهرا - ۱۷ آذر ۱۳۹۸
۲۵۹
فرازی از دعای کمیل - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
فرازی از دعای کمیل - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
۲۶۹
زیارت امام حسن عسگری - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
زیارت امام حسن عسگری - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
۲۷۵
زیارت امام حسن (ع) و امام حسین(ع)
زیارت امام حسن (ع) و امام حسین(ع)
۱۷۱
دعای کميل در عرشه ناوشکن سهند نيروی دريايی
دعای کميل در عرشه ناوشکن سهند نيروی دريايی
۴۸۳
دعای کمیل - ۱ آذر ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۱ آذر ۱۳۹۸
۴۷۶
زیارت امام حسن عسکری - ۲۳ آبان ۱۳۹۸
زیارت امام حسن عسکری - ۲۳ آبان ۱۳۹۸
۴۵۲
زیارت امام حسن و امام حسین - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
زیارت امام حسن و امام حسین - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
۳۰۵
زیارت حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
زیارت حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
۴۲۹
زیارت آل یاسین - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
زیارت آل یاسین - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
۴۸۳
دعای کمیل - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
دعای کمیل - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
۵۳۵
زیارت حضرت علی و حضرت زهرا  - روز یکشنبه
زیارت حضرت علی و حضرت زهرا - روز یکشنبه
۳۸۳
فرازی از دعای پرفیض کمیل - ۹ آبان ۱۳۹۸
فرازی از دعای پرفیض کمیل - ۹ آبان ۱۳۹۸
۲۷۲
دعای عهد - ۸ آبان ۱۳۹۸
دعای عهد - ۸ آبان ۱۳۹۸
۳۱۴
زیارت وارث - ۵ آبان ۱۳۹۸
زیارت وارث - ۵ آبان ۱۳۹۸
۱۹۲
زيارت امام حسن(ع) و امام حسين(ع) - ۶ آبان ۱۳۹۸
زيارت امام حسن(ع) و امام حسين(ع) - ۶ آبان ۱۳۹۸
۲۸۸
زیارت حضرت رسول صلی الله علیه - ۵ آبان ۱۳۹۸
زیارت حضرت رسول صلی الله علیه - ۵ آبان ۱۳۹۸
۶۰۳
زیارت وارث - ۵ آبان ۱۳۹۸
زیارت وارث - ۵ آبان ۱۳۹۸
۳۸۹
زیارت وارث - ۴ آبان ۱۳۹۸
زیارت وارث - ۴ آبان ۱۳۹۸
۳۵۵
زیارت وارث
زیارت وارث
۷۱۸