سعید فرهنگ - خوشنویس و حکاک

۳۰

شبکه آموزش
۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸
۲۱:۴۱
علی شیرازی-خوشنویس
علی شیرازی-خوشنویس
۱۱
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
۱۷
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
۱۴
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
۳۳
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
۳۲
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
۱۷
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
۲۵
عبدالله آذری - جواهرساز
عبدالله آذری - جواهرساز
۵
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
۴۱
عارف بلالی - دانشجو
عارف بلالی - دانشجو
۸
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
۱۴
علی شیرازی - خوشنویس
علی شیرازی - خوشنویس
۲۵
وحید مرادی - بدنساز
وحید مرادی - بدنساز
۴۵
علیرضا صالحیان
علیرضا صالحیان
۱۱
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۵۷
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
۳۶
هادی حسینی مقدم-معلم
هادی حسینی مقدم-معلم
۴۶
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۳۲
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
۴۹
عبدالله آذری-جواهر ساز
عبدالله آذری-جواهر ساز
۴۹
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۷۷
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۶۳
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
حسن میرزا حسینی-عضو تیم سنگ نوردی
۷۵
کریم صفایی-قهرمان تیر اندازی
کریم صفایی-قهرمان تیر اندازی
۶۷
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۱۲۸
عارف بلالی-دانشجو
عارف بلالی-دانشجو
۱۱۸
امیر عبدالعالی-رزمنده
امیر عبدالعالی-رزمنده
۹۷
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۸۶
علیرضا لطفی پور-بازاریاب
علیرضا لطفی پور-بازاریاب
۱۵۵
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
۱۳۲