جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ انگلیس

۲۹۱

شبکه ورزش
۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸
۲۳:۱۹
دوچرخه سواری کراس - بلژیک
دوچرخه سواری کراس - بلژیک
۳۰۱
دوچرخه سواری کراس بلژيک ۲۰۱۹
دوچرخه سواری کراس بلژيک ۲۰۱۹
۴۶۱
مسابقات قهرمانی جهان جاده در رده امید - انگلیس ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانی جهان جاده در رده امید - انگلیس ۲۰۱۹
۲۱۵
مسابقات  بی ام ايکس قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
مسابقات بی ام ايکس قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
۵۳۸
قهرمانی جهان بریتانیا ۲۰۱۹
قهرمانی جهان بریتانیا ۲۰۱۹
۲۵۱
مسابقات پیست قهرمانی اروپا هلند ۲۰۱۹
مسابقات پیست قهرمانی اروپا هلند ۲۰۱۹
۲۶۷
مسابقات دوچرخه سواری اروپا
مسابقات دوچرخه سواری اروپا
۱۸۰
جام جهانی BMX - ۲۰۱۹
جام جهانی BMX - ۲۰۱۹
۱۹۳
دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - انگلیس
دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - انگلیس
۲۳۹
مسابقات قهرمانی جهان جوانان ۲۰۱۹ - استقامت
مسابقات قهرمانی جهان جوانان ۲۰۱۹ - استقامت
۲۸۵
قهرمانی جهان در ماده تایم تریل انفرادی در بخش جوانان انگلیس ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در ماده تایم تریل انفرادی در بخش جوانان انگلیس ۲۰۱۹
۲۱۵
قهرمانی جهان استقامت مردان انگلیسی ۲۰۱۹
قهرمانی جهان استقامت مردان انگلیسی ۲۰۱۹
۱۵۵
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹
۷۷۹
قهرمانی جوانان جهان انگلیس ۲۰۱۹
قهرمانی جوانان جهان انگلیس ۲۰۱۹
۳۸۵
جام جهانی بی ام ایکس - آمریکا ۲۰۱۹
جام جهانی بی ام ایکس - آمریکا ۲۰۱۹
۵۳۳
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز-بخش ۳
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز-بخش ۳
۵۳۴
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز- بخش ۲
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز- بخش ۲
۸۵۸
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - سرعین به تبریز - بخش ۱
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - سرعین به تبریز - بخش ۱
۲۳,۵۲۱
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - تبریز به سرعین
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - تبریز به سرعین
۷۱۸
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۳
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۳
۵,۷۱۲
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۲
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۲
۳,۳۱۷
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۱
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۱
۲,۲۳۷
سی و دومین تور بین المللی دوچرخه سواری
سی و دومین تور بین المللی دوچرخه سواری
۷۱۶
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۳
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۳
۶۲۹
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۲
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۲
۵۱۵
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۱
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۱
۴۴۶
مسابقات جهانی مهارت سوییس ۲۰۱۹
مسابقات جهانی مهارت سوییس ۲۰۱۹
۴۳۰
جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان - سوییس ۲۰۱۹
جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان - سوییس ۲۰۱۹
۳۲۴
دوچرخه سواری کوهستان در بخش دانهیل سوییس ۲۰۱۹
دوچرخه سواری کوهستان در بخش دانهیل سوییس ۲۰۱۹
۳۷۰