قدم قدم تا حرم - ۲۴ مهر ۱۳۹۸

۸۸

شبکه فارس
۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۹:۳۹
پیرغلامان حسینی - حاج مهدی مطیع قوانین
پیرغلامان حسینی - حاج مهدی مطیع قوانین
۳۳۵
تکیه شهدای جهرم-مشهد مقدس
تکیه شهدای جهرم-مشهد مقدس
۲۷۵
عزاداری ۲۸ صفر-اشکنان
عزاداری ۲۸ صفر-اشکنان
۲۲۵
عزاداری ۲۸ صفر -پاسارگاد
عزاداری ۲۸ صفر -پاسارگاد
۲۱۴
شیراز-۲۸ صفر
شیراز-۲۸ صفر
۲۱۸
عزاداری ۲۸ صفر-ارسنجان
عزاداری ۲۸ صفر-ارسنجان
۲۱۶
سوگ عرشیان
سوگ عرشیان
۲۲۴
خاتم عشق
خاتم عشق
۲۱۱
در محضر خورشید
در محضر خورشید
۲۳۷
آش نذری ۸۶ تنی
آش نذری ۸۶ تنی
۳۴۱
شیراز ۲۸ صفر
شیراز ۲۸ صفر
۲۴۳
سی و چهارمین شب شعر عاشورا
سی و چهارمین شب شعر عاشورا
۲۶۲
قدم قدم تا حرم-۲۸ مهر ۱۳۹۸
قدم قدم تا حرم-۲۸ مهر ۱۳۹۸
۲۷۹
اعزام سادات شهرستان سیدان به پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اعزام سادات شهرستان سیدان به پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۶۶
قطاری - سینه زنی سنتی شیراز - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
قطاری - سینه زنی سنتی شیراز - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۷۹
قدم قدم تا حرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
قدم قدم تا حرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۵۴
پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۳۰۷
اربعین حسینی - بهمن - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - بهمن - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۳۰۱
اربعین حسینی - قیر و کازون - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - قیر و کازون - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۳۱۸
اربعین حسینی - جهرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - جهرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۱۶
جامانده - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
جامانده - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۲۲
سی و دومین شب شعر عاشورا - شیراز - بخش ۲ - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
سی و دومین شب شعر عاشورا - شیراز - بخش ۲ - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۸۵
اربعین حسینی - جویم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - جویم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۵۰
اربعین حسینی -  اشکنان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - اشکنان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۲۸
اربعین حسینی - ارسنجان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - ارسنجان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۱۸
اربعین حسینی - زرقان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - زرقان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۴۳
اربعین حسینی - بنارویه - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - بنارویه - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۰۲
برپایی موکب و خدمت به زائران  - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
برپایی موکب و خدمت به زائران - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۲۲
موکب سیدالساجدین (ع) - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
موکب سیدالساجدین (ع) - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۹۷
اربعین حسینی - سیدان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - سیدان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۳۷