شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان

۱۱,۲۳۵

شبکه ورزش
۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۶:۲۸
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری
نفت مسجد سلیمان - شاهین شهرداری
۵۳۶
نود ارومیه - تراکتور
نود ارومیه - تراکتور
۱,۳۲۳
استقلال - فجر سپاسی
استقلال - فجر سپاسی
۶,۰۴۱
پارس جنوبی - ذوب آهن (بازپخش)
پارس جنوبی - ذوب آهن (بازپخش)
۵,۰۱۸
پارس جنوبی جم - ذوب آهن
پارس جنوبی جم - ذوب آهن
۲,۵۳۶
فجر سپاسی - فولاد
فجر سپاسی - فولاد
۳,۰۰۳
گل پنجم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل پنجم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
۳,۵۵۳
گل چهارم و زیبای تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل چهارم و زیبای تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
۲,۸۵۴
گل سوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(فرزاد حاتمی)
گل سوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(فرزاد حاتمی)
۱,۸۰۳
گل دوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل دوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
۲,۵۱۵
گل دوم فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(حامد حیدری)
گل دوم فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(حامد حیدری)
۱,۵۷۷
گل اول تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل اول تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
۲,۱۷۰
سوپر گل فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(امین شجاعیان)
سوپر گل فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(امین شجاعیان)
۴,۶۶۸
خلاصه بازی استقلال - گل گهرسیرجان
خلاصه بازی استقلال - گل گهرسیرجان
۳,۰۶۲
ضربات پنالتی ذوب آهن - فجر سپاسی
ضربات پنالتی ذوب آهن - فجر سپاسی
۴,۵۹۹
گل فجرسپاسی مقابل ذوب آهن ( محمد مهدی نظری )
گل فجرسپاسی مقابل ذوب آهن ( محمد مهدی نظری )
۲,۰۵۶
گل ذوب آهن مقابل فجر شهید سپاسی (محمد نژاد مهدی)
گل ذوب آهن مقابل فجر شهید سپاسی (محمد نژاد مهدی)
۱,۵۴۰
ذوب آهن - فجر شهید سپاسی
ذوب آهن - فجر شهید سپاسی
۱,۱۳۰
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده ( محمد ایرانپوریان )
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده ( محمد ایرانپوریان )
۲,۱۴۶
گل اول تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی شریفی)
گل اول تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی شریفی)
۱,۹۳۸
گل پدیده مقابل تراکتور سازی ( معین عباسیان )
گل پدیده مقابل تراکتور سازی ( معین عباسیان )
۱,۴۳۶
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۲,۱۶۶